Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 30.09.2022
Added on: 14.09.2018

Nauczanie języka i kultury polskiej poza Polską

City/Town:
London
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies

Studia skierowane są do wszystkich uczących lub chcących uczyć języka polskiego i polskiej kultury. Wymagany jest co najmniej stopień licencjata.

Cele studiów:

 1. Zdobycie umiejętności nauczania dzieci i dorosłych języka polskiego jako obcego, drugiego lub odziedziczonego.
 2. Zdobycie wiedzy na temat języka, literatury i metodyki przydatnych w nauczaniu.
 3. Uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji nauczyciela języka polskiego jako obcego, drugiego lub odziedziczonego.

ORGANIZATORZY STUDIÓW:

 • Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) z siedzibą w Londynie przy 238-246 King Street, London W6 0RF
 • Uniwersytet Łódzki (UŁ) z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź

KIEROWNIK STUDIÓW

 • Kierownik administracyjny: mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska, Kierownik Zakładu Nauczania Języka i Kultury Polskiej, PUNO
 • Kierownik merytoryczny: dr hab. Edyta Pałuszyńska, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ

Program studiów

Program studiów (każdy moduł będzie uwzględniał specyfikę nauczania online):

 1. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, drugiego lub odziedziczonego.
 2. Kształcenie form wypowiedzi pisemnych.
 3. Testowanie i ocenianie w nauczaniu języka polskiego
 4. Gramatyka opisowa i pedagogiczna języka polskiego
 5. Literatura w nauczaniu języka polskiego
 6. Historia Polski oraz kształtowanie się tradycji i kultury polskiej
 7. Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, drugiego lub odziedziczonego
 8. Tłumaczenie i jego zastosowanie w nauczaniu języka polskiego (z uwzględnieniem wymagań na egzaminach GCSE i A Level Polish)
 9. Psychologiczne i pedagogiczne problemy w nauczaniu języka polskiego w warunkach migracyjnych
 10. Praktyki pedagogiczne w szkołach sobotnich lub na kursach języka polskiego

Wykładowcy

Doświadczona kadra z Uniwersytetu Łódzkiego i Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO)

Czas trwania studiów:

2 semestry

Studenci muszą również przeznaczyć czas na studiowanie w domu, wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć, zaliczeń i egzaminów.

Egzaminy

Każdy moduł  kończy się zaliczeniem lub egzaminem.

Formalne potwierdzenie ukończenia studiów:

Po zaliczeniu zajęć i zdaniu egzaminów studenci otrzymują świadectwa dwóch uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie.

Wolni słuchacze uzyskują zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach.

Wymagane dokumenty:

 • rejestracja online oraz deklaracja wpłat czesnego
 • kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich
 • kopia dokumentu tożsamości ze zdjęciem
 • zdjęcie do dokumentów w formie elektronicznej

Opłaty:

Czesne – 550 GBP za każdy semestr

Jednorazowa opłata administracyjna –  15 GBP

Zniżki:

 1. 50 GBP, jeśli opłata jest wniesiona za dwa semestry z góry.
 2. 100 GBP dla absolwentów PUNO.
 3. Opłata dla wolnych słuchaczy jest ustalana indywidualnie w zależności od przyjętego programu studiów.

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto:

The Polish University Abroad

Sort code: 20-35-90

Account number: 60747025

IBAN: GB32 BARC 20359060747025

SWIFT BIC: BARCGB

lub przez link do płatności Paypal, który udostępnimy po rejestracji. 

 (przy przelewach prosimy o podanie nazwy kierunku studiów: Nauczanie VIII)

Pytania prosimy kierować do Zakładu Nauczania Języka i Kultury Polskiej znjkp@puno.ac.uk

Zapraszamy

Information

Tuition fee:
Pełna opłata za studia wynosi 1200 GBP + 15 GBP tytułem opłaty rekrutacyjnej
Duration of the course:
dwa semestry
Added on:
14 September 2018; 16:07 (Mariola Wilczak)
Edited on:
18 June 2022; 21:18 (Justyna Gorzkowicz)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.