Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

Otwarty dostęp, prawo autorskie i licencje Creative Commons – szkolenie

Mode of study:
online
Type of the programme:
Szkolenia

Bezpłatne szkolenie dla redakcji czasopism naukowych.

Szkolenie odbędzie się w formie webinarium. Link do wydarzenia zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom.

Rejestracja >>


Terminy szkolenia:

  • 12 maja
  • 19 maja
  • 2 czerwca

Program szkolenia:

  • 11.00: Wstęp i powitanie uczestników
  • 11.00 – 12.30: SESJA I

Otwarty dostęp i Platforma Polskich Publikacji Naukowych
odpowiedzi na pytania z czatu

  • 12.30 – 13.00: przerwa
  • 13.00 – 14.30: SESJA II

Prawne aspekty przechodzenia na licencje Creative Commons
odpowiedzi na pytania z czatu


Poruszone zostaną m.in. zagadnienia:

  • SESJA I:

– otwarty dostęp – zalety,
– przepisy dotyczące otwartego dostępu w Polsce,
– wymogi i rekomendacje instytucji finansujących badania naukowe,
– Koalicja S, Plan S, indeksowanie w bazach międzynarodowych,
– procedura przystąpienia do platformy, umowa,
– wprowadzanie danych do bazy, import/eksport metadanych,
– wybrane zalety udostępniania treści na platformie ICM UW.

  • SESJA II:

– wydawanie czasopisma na otwartych/wolnych licencjach – zawieranie umów, przenoszenie praw,
– prawo autorskie w kontekście licencji CC,
– przykłady zapisów umownych regulujących licencje.

Platforma będzie wyposażona w funkcje ułatwiające zarządzanie zasobami czasopism oraz raportowanie, m.in. przez częściową automatyzację wprowadzania metadanych i możliwość ich eksportu do popularnych formatów i platform (np. POL-index, PBN, OJS). Na początek, na Platformie znajdzie się 300.000 artykułów naukowych z obecnie prowadzonej w ICM Biblioteki Nauki oraz 540 książek udostępnianych dotychczas w serwisie otworzksiazke.pl.

Information

See also

16.06.2019

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia licencjackie

Absolwenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna wyposażeni są w wiedzę teoretyczną i umiejętności umożliwiające wykonywanie pracy zawodowej dziennikarza w lokalnych, środowiskowych, ogólnopolskich periodycznych mediach masowych: prasie, radiu, telewizji, Internecie; wykonywanie zawodów związanych z dziedziną szeroko rozumianej komunikacji społecznej: zawodu rzecznika prasowego, specjalisty ds. kontaktów z mediami, menedżera PR, redaktora i korektora, copywritera, researchera itd.

22.11.2019

Filologia polska - studia magisterskie (stacjonarne)

Program studiów II stopnia na kierunku filologia polska pozwala pogłębić wiedzę w zakresie historii literatury, zwłaszcza najnowszej, metodologii badań literackich i językowych. Umożliwia doskonalenie kompetencji językowych i komunikacyjnych, a także intensywny rozwój w ramach wybranej przez siebie specjalności. Program stwarza możliwość łączenia studiów z praktyką zawodową lub dodatkowymi studiami na innych kierunkach i uczelniach europejskich. Pozwala zdobywać doświadczenia w pracy artystycznej i dziennikarskiej.

10.11.2019

I warsztaty projektu eFontes: Reprezentatywność: gatunki i funkcje

W dniach 12-13 grudnia 2019 roku odbędzie się w Krakowie I edycja warsztatów realizowanego w Pracowni Łaciny Średniowiecznej Instytutu Języka Polskiego PAN ze środków NPRH projektu eFontes. Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej.

14.05.2019

Studia pisarskie - studia licencjackie

Celem studiów pisarskich jest przygotowanie do zawodu literata oraz twórczej aktywności w sferze kultury artystycznej i medialnej.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.