Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 09.10.2020
Added on: 09.07.2020

Podyplomowe Gender Studies IBL PAN (XIII edycja)

City/Town:
Warszawa
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies

"Nie rodzimy się kobietami – stajemy się nimi". (Simone de Beauvoir, Druga płeć)
Studia dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie społeczno-kulturowej tożsamości płci, poddają krytycznej analizie dotychczasowe przekonania o „naturze” człowieka i zwracają uwagę na to, co przemilczane, wypierane czy usuwane z kultury, nauki, społeczeństwa. Gender Studies uzupełniają wiedzę o kwestie istotne dla zrozumienia wpływu kultury na człowieka i relacje panujące w społeczeństwie.

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia poprowadzą m.in.:
dr Joanna Bednarek (Filozofia feministyczna), dr Magdalena Grabowska (Polityka płci: historia pojęcia i współczesne strategie ruchów emancypacyjnych), dr Weronika Grzebalska (Militaryzm, wojna, płeć), dr Emilia Kolinko (Archiwa kobiece), dr Mira Marcinów (Histeria – psychoanalityczne, feministyczne i historyczne próby interpretacji), dr Łucja Iwanczewska (Teatr), dr Paulina Pilch (Prawo, płeć i dyskryminacja), dr Katarzyna Szopa (Teoria gender – główne pojęcia i koncepcje), dr hab. Katarzyna Sierakowska, prof. IH PAN (Historia ruchów kobiecych i feminizmu na ziemiach polskich, w Europie i na świecie), dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz („Kwestia kobieca” w Polsce 1945-1989), mgr Kazimiera Szczuka (Literatura i gender), dr Alicja Urbanik-Kopeć (Gorsze siostry. Emancypantki i klasa robotnicza), mgr Agnieszka Wróbel (Wprowadzenie do badań nad męskością. Warsztat interpretacyjny).

Studia trwają jeden rok (dwa semestry) i obejmują prawie 200 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w IBL PAN raz lub dwa razy w miesiącu. Data planowanego rozpoczęcia kolejnej edycji studiów: 24 października 2020.

Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutację prowadzi mgr Agnieszka Wróbel: agnieszka.wrobel@ibl.waw.pl.

Kierowniczka studiów: dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof IBL PAN
Koordynatorka studiów: mgr Agnieszka Wróbel

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej wszystkie zjazdy będą odbywać się w trybie zdalnym.


Daty zjazdów w semestrze zimowym 2020/2021:

 1. 24-25.10.2020
 2. 7-8.11.2020
 3. 28-29.11.2020
 4. 12-13.12.2020
 5. 16-17.01.2021
 6. 30-31.01. 2021

7.27-28.02.2021*

Daty zjazdów w semestrze letnim 2020/2021:

 1. 13-14.03.2021
 2. 27-28.03.2021
 3. 17-18.04.2021
 4. 15-16.05.2021
 5. 29-30.05.2021
 6. 12-13.06.2021

*Podział na semestry jest umowny. Wybrane zajęcia zazębiają się na przełomie semestrów (podczas ostatnich zjazdów – 6. i 7. w semestrze zimowym).

Information

Tuition fee:
1800 zł za semestr
Duration of the course:
2 semestry
Download:
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.