Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 14.10.2019
Added on: 01.07.2019

Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie (w 2019/2020 V edycja)

City/Town:
Warszawa
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies

Celem studiów jest stworzenie zainteresowanym możliwości zapoznania się z wybranymi aspektami kultury i historii, w których nastąpiło spotkanie i wzajemne przenikanie się elementów żydowskich i polskich. Z założenia interdyscyplinarny, program Studiów Polsko-Żydowskich wpisuje się w ten sposób zarówno w ramy studiów żydowskich, jak i studiów nad kulturą polską. Studia umożliwiają zastanowienie się nad wieloma ważnymi kwestiami związanymi z tradycją, historią, kulturą, tożsamością, religią w polsko-żydowskim kontekście.

Ofertę kierujemy przede wszystkim do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę na tematy związane ze wspólnymi wątkami polskiej i żydowskiej kultury oraz historii, a także do tych, które stawiają w tej dziedzinie pierwsze poznawcze kroki. Zajęcia prowadzą uznani specjaliści, którzy w swojej karierze naukowej zajmują się m.in. studiami żydowskimi, historią, literaturą, kulturoznawstwem i religioznawstwem.

Kierowniczka studiów: dr hab Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN

Koordynatorki studiów: dr Natalia Judzińska, dr Barbara Krawcowicz

Czas trwania: 2 semestry (218 godzin). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (w godz. 10:45-18:00).

Wybrane przedmioty: Wstęp do studiów polsko-żydowskich; Złota era: film żydowski; Nowa żydowska polityka; Dialog chrześcijańsko-żydowski; Legenda mordu rytualnego; W cieniu Zagłady; Sztuka żydowska; Filozofia żydowska; Być świadkiem Zagłady; Tożsamość żydowska; Zagłada w zapiskach; Polscy Żydzi: pamięć; Kultura żydowska a popkultura; Pogromy antyżydowskie; Motywy żydowskie w literaturze polskiej; Żydowska Warszawa.

Information

Tuition fee:
1800 zł za semestr
Duration of the course:
dwa semestry

See also

19.07.2018

Rekrutacja na Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie

Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę na tematy związane ze wspólnymi wątkami polskiej i żydowskiej kultury oraz historii, a także do tych, które stawiają w tej dziedzinie pierwsze poznawcze kroki.

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.