Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 09.07.2019 - 11.07.2019
Added on: 30.03.2019

5th "Andalusian Slavic Studies Workdays" International Conference

The Conference will commemorate the 25th anniversary of the founding of Department Section of Slavic Studies at the University of Granada.

The goal of the Conference is to promote both theoretical and applied research in the field of Slavic Studies, and bring together scholars who are interested in the different topics of the Conference:

  1. Learning and Teaching of Slavic Languages and Cultures
  2. Slavic Literatures and Cultural Expressions
  3. Media, Political Discourse and International Relations
  4. History, Culture and World View
  5. Linguistic Studies
  6. Translation to and from Slavic Languages

The official conference languages are any Slavic language, Spanish and English.

Abstract submission deadline: 12 April 2019

Abstract submission here

Contact: granaslavic2019@gmail.com

Organiza:

Sección Departamental de Filología Eslava de la Universidad de Granada

Colaboran:

Facultad de Traducción e Interpretación

Departamento de Filología Griega y Filología Eslava

Centro Ruso (Fundación Russkiy Mir)

Information

Address:
Facultad de Traducción e Interpretación Universidad de Granada Calle Puentezuelas 55, Granada
Application deadline for speakers:
12.04.2019
Fee:
40 - 140 €

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.