Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 27.08.2019 Start date: 04.10.2019

From Artes liberales to Artes digitales: Ukrainistyka & Slawistyka / międzynarodowe seminarium interdyscyplinarne

Seminar Narodowa Akademia Nauk Ukrainy | Stanford University | Katolicki Uniwersytet Ukraiński
Added on: 10.09.2019 Start date: 08.10.2019

Moda w zwierciadle kultury. Język – literatura – kultura

Opole | Conference Wydział Filologiczny UO
Added on: 13.05.2019 Start date: 09.10.2019

Dydaktyka polonistyczna i jej nauki

Katowice | Conference Wydział Filologiczny UŚ
Added on: 25.01.2019 Start date: 11.10.2019

Słowiańska frazeologia gwarowa II

Kraków | Conference Wydział Polonistyki UJ
Added on: 18.02.2019 Start date: 11.10.2019

Wincenty Lutosławski (1863–1954) i literatura. Estetyczne koneksje – filozofia – recepcja

Białystok | Conference Wydział Polonistyki UJ | Wydział Filologiczny UwB | Książnica Podlaska w Białymstoku | Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód"
Added on: 08.05.2019 Start date: 16.10.2019

Międzynarodowa Konferencja Czyje są Góry? Procesy oswajania, udomawiania i zawłaszczania gór

Conference Uniwersytet Wrocławski | Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Added on: 01.10.2019 Start date: 16.10.2019

Wielkie Pomorze. Gryfici oraz ich dziedzictwo

Słupsk | Conference Akademia Pomorska w Słupsku | Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku | Instytut Kaszubski w Gdańsku
Added on: 01.10.2019 Start date: 16.10.2019

Wielkie Pomorze. Wojna i pokój

Słupsk | Promotional meeting Akademia Pomorska w Słupsku
Added on: 11.06.2019 Start date: 16.10.2019

XII Forum Kultury Słowa „Polszczyzna w dobie cyfryzacji”

Kielce | Conference Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | Narodowe Centrum Kultury
Added on: 10.09.2019 Start date: 17.10.2019

„Znać inny język to jak posiadać drugą duszę” / międzynarodowa konferencja glottodydaktyczna

Gdańsk | Conference Wydział Filologiczny UG
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.