Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 22.06.2021 Start date: 24.09.2021

„Fortepian Szopena”– spotkania z Norwidem. Wieczór poetycko-muzyczny

Sopot | Festival Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
Added on: 31.03.2021 Start date: 24.09.2021

"Zapolska międzynarodowa. Biografia – dzieło – recepcja" (Białystok – Paryż – Lwów)

Białystok | Conference Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny UwB | Polska Akademia Umiejętności | Książnica Podlaska w Białymstoku | Université Paris-Sorbonne Nouvelle | Narodowa Akademia Nauk Ukrainy
Added on: 13.01.2020 Start date: 27.09.2021

I Kongres Polskiego Przekładoznawstwa. Koncepcje – metodologie – działania (UWAGA: kolejna zmiana terminu)

Kraków | Congress Wydział Polonistyki UJ | Faculty of Polish and Classical Philology UAM | The Institute of Literary Research PAN | Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych"
Added on: 02.04.2021 Start date: 27.09.2021

CLARIN Annual Conference

Madrid | Conference
Added on: 07.07.2021 Start date: 08.10.2021

Aktywizacja – innowacja – inspiracja w (glotto)dydaktyce

Łódź | Conference The University of Lodz
Added on: 09.05.2021 Start date: 12.10.2021

Dr Paulina Czwordon-Lis: Bibliografia literacka wobec wyzwań literackiego Internetu / z cyklu webinariów Pracowni Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich PAN

Meeting The Institute of Literary Research PAN
Added on: 21.04.2021 Start date: 13.10.2021

Wielkie Pomorze – kontekst skandynawski / międzynarodowe sympozjum

Słupsk | Conference Akademia Pomorska w Słupsku | Instytut Kaszubski w Gdańsku
Added on: 25.01.2021 Start date: 14.10.2021

Nazwy własne w przestrzeni wielokulturowej / XXII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna

Rzeszów | Conference Uniwersytet Rzeszowski | Komitet Językoznawstwa PAN PAN
Added on: 08.07.2021 Start date: 14.10.2021

Literatura i geografia II. Ogólnopolska konferencja naukowa

Białystok | Conference
Added on: 04.07.2021 Start date: 18.10.2021

Autorki i bohaterki tekstów kultury /II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia”

Conference Uniwersytet Warszawski | Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich UW
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.