Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 14.09.2019 Start date: 05.09.2019

Narodowe Czytanie 2019 - Wykładowczynie Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego

Meeting Centrum Polonistyczne, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego UWil
Added on: 30.03.2019 Start date: 05.09.2019

Tradycja i nowoczesność w badaniach języków słowiańskich / ósma konferencja z cyklu: Synchronia i diachronia - zbliżenia i dialogi

Toruń | Conference Wydział Humanistyczny UMK
Added on: 26.08.2019 Start date: 07.09.2019

Narodowe Czytanie – nowele

Warszawa | Meeting
Added on: 11.06.2019 Start date: 09.09.2019

Poszerzanie poetyki: Figury, chwyty, struktury tekstowe / ogólnopolska konferencja naukowa

Warszawa | Conference Wydział Polonistyki UW
Added on: 17.02.2019 Start date: 10.09.2019

Polacy w Odessie i na ukraińskim wybrzeżu Morza Czarnego. Historia - dziedzictwo - współistnienie wielokulturowej wspólnoty miasta

Conference Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny UwB | Odessa National I.I. Mechnikov University | Książnica Podlaska w Białymstoku
Added on: 05.01.2019 Start date: 16.09.2019

Terminologia językoznawcza. Różne tradycje, różne języki / LXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Częstochowa | Conference Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie | Wydział Humanistyczny UHP
Added on: 12.01.2019 Start date: 16.09.2019

Polska Misja Historyczna i konferencja naukowa „Uniwersytet i komunikacja. Kształcenie wyższe na ziemiach niemieckich i polskich jako fenomen transgraniczny (do 1939 r.)”

Conference Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu | Universität Würzburg
Added on: 29.03.2019 Start date: 17.09.2019

Area Slavica 3: Język na pograniczu – granice w języku

Conference Uniwersytet Ostrawski
Added on: 10.09.2019 Start date: 18.09.2019

Teksty kultury – oblicza komunikacji XXI wieku 3

Lublin | Conference Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Added on: 26.04.2019 Start date: 20.09.2019

(Nie)pokój w tekstach kultury XIX–XXI wieku

Gdańsk | Conference Uniwersytet Gdański
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.