Polish Studies Bulletin

Events

Events per page::
Added on: 10.03.2016 Start date: 01.04.2016

Medialne ramy tożsamości

Lublin | Conference Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | The Institute of Polish Studies at the Faculty of Humanities of UKSW WNH_UKSW | Uniwersytet Rzeszowski | Uniwersytet Śląski w Katowicach
Added on: 19.03.2016 Start date: 18.04.2016

Kanon czy kontestacja? Pytania młodej polonistyki. Część 2

Lublin | Conference Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Added on: 28.11.2015 Start date: 21.04.2016

Mohortowskie Kresy – czasy i ludzie wieków minionych / VIII konferencja Polowska z cyklu „Świat Wincentego Pola"

Lublin | Conference Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza | Muzeum Lubelskie
Added on: 12.04.2016 Start date: 12.05.2016

Kultura narodowa - między swoistością i uniwersalizmem

Lublin | Conference Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Added on: 19.05.2016 Start date: 24.05.2016

Między uczniami, rodzicami i nauczycielami – komunikacja w szkole

Lublin | Conference Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Added on: 23.05.2016 Start date: 24.05.2016

Łucjan: Schulz...

Lublin | Conference Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Added on: 01.06.2016 Start date: 08.06.2016

Obrona pracy doktorskiej mgr Zuzanny Guty

Lublin | Doctoral thesis defense Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Added on: 05.06.2016 Start date: 09.06.2016

Polska w pamiętnikach Pavla Korky z Korkyně, czyli o czeskim spojrzeniu na Rzeczpospolitą Obojga Narodów w relacjach podróżniczych i pamiętnikarskich II poł. XVI wieku

Lublin | Lecture Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Added on: 22.09.2016 Start date: 27.09.2016

Inwencja i inspiracja w kulturze wczesnonowożytnej

Conference Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | The Institute of Literary Research PAN
Added on: 19.10.2016 Start date: 24.10.2016

„Lingua. Opus novum et hisce temporibus aptissimumę Erazma z Rotterdamu w anonimowym przekładzie wczesnonowożytnym, zatytułowanym „Księgi, które zową Język” ‒ problemy komentarza i transkrypcji - referat Prof. Justyny Dąbkowskiej-Kujko

Warszawa | Meeting Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | The Institute of Literary Research PAN
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.