Polish Studies Bulletin

Events

Events per page::
Added on: 14.03.2017 Start date: 23.03.2017

Czytanie Claudela. Wokół dramatu „Joanna d’Arc na stosie”

Lublin | Meeting Uniwersytet Warszawski | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Wydział Polonistyki UW | Wydział Nauk Humanistycznych KUL
Added on: 28.03.2017 Start date: 30.03.2017

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Czarneckiej

Lublin | Doctoral thesis defense Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Wydział Nauk Humanistycznych KUL
Added on: 20.04.2017 Start date: 21.04.2017

Szalom Asz. Pomiędzy chrześcijaństwem a judaizmem

Lublin | Seminar Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Wydział Nauk Humanistycznych KUL
Added on: 22.04.2017 Start date: 27.04.2017

Zygmunt Haupt. Powrót pisarza

Conference Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Added on: 05.05.2017 Start date: 08.05.2017

KUL-owskie spotkania literackie: Marcin Wroński

Lublin | Copyright meeting Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Wydział Nauk Humanistycznych KUL
Added on: 05.05.2017 Start date: 12.05.2017

Obrona pracy doktorskiej mgr. Adama Cedry: "Quidam". Tekst i lektura

Lublin | Doctoral thesis defense Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Wydział Nauk Humanistycznych KUL
Added on: 17.04.2017 Start date: 02.06.2017

Biblia w literaturze i sztuce - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Lublin | Conference Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Wydział Nauk Humanistycznych KUL
Added on: 08.03.2017 Start date: 30.06.2017

Kresy południowo-wschodnie – polska kultura współcześnie odkrywana

Conference Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Wydział Nauk Humanistycznych KUL | Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu | Stowarzyszenie Wspólnota Polska | Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych
Added on: 08.03.2017 Start date: 18.10.2017

Linguistics Beyond And Within: THE OUTSKIRTS OF THE REGULAR — International Linguistics Conference in Lublin

Lublin | Conference Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Wydział Nauk Humanistycznych KUL
Added on: 14.07.2017 Start date: 25.10.2017

Argumentacja i retoryka klasyczna / 15ta Konferencja ArgDiaP

Lublin | Conference Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | ArgDiaP
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.