Polish Studies Bulletin

Events

Events per page::
Added on: 10.04.2015 Start date: 19.11.2015

Kresy, pogranicza a literatura dla dzieci i młodzieży

Białystok | Conference Uniwersytet w Białymstoku
Added on: 28.11.2015 Start date: 02.12.2015

Dzieła Henryka Sienkiewicza a cenzura PRL-u. Problemy edycji źródeł

Warszawa | Meeting Uniwersytet w Białymstoku | The Institute of Literary Research PAN
Added on: 17.03.2016 Start date: 02.06.2016

Emocje – Język – Literatura

Białystok | Conference Uniwersytet w Białymstoku
Added on: 20.03.2016 Start date: 22.09.2016

Antropologia przyszłości. Literackie obrazy futurologiczne na przestrzeni dziejów

Białystok | Conference Uniwersytet w Białymstoku
Added on: 15.05.2016 Start date: 14.10.2016

Tabu, zakaz, dyscyplina, cenzura w kulturze współczesnej

Warszawa | Conference Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | Uniwersytet w Białymstoku | The Institute of Polish Studies at the Faculty of Humanities of UKSW WNH_UKSW | Wydział Filozoficzny Ignatianum | Akademia Ignatianum w Krakowie
Added on: 06.12.2016 Start date: 27.10.2016

Pamięć kultury: żywe słowo Elizy Orzeszkowej / Międzynarodowa konferencja naukowa

Conference Uniwersytet w Białymstoku | Uniwersytet Gdański | Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały | Belarusian State University
Added on: 14.11.2016 Start date: 18.11.2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia"

Białystok | Conference Uniwersytet w Białymstoku
Added on: 15.03.2017 Start date: 05.02.2017

Spektakl "Modlitwa. Teatr powszechny" (Białystok)

Białystok | Spectacle Uniwersytet w Białymstoku
Added on: 31.03.2017 Start date: 24.03.2017

Nagroda Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego

Białystok | Competition Uniwersytet w Białymstoku
Added on: 15.03.2017 Start date: 04.05.2017

Muzyka i opera w polsko-ukraińskim dialogu literackim i kulturalnym

Białystok | Conference Uniwersytet w Białymstoku | Odessa National I.I. Mechnikov University | Książnica Podlaska w Białymstoku
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.