Polish Studies Bulletin

Events

Events per page::
Added on: 21.03.2019 Start date: 02.06.2019

International Conference on Electronic Publishing (ElPub) 2019 "Academic Publishing and Digital Bibliodiversity" / Conférence ELPUB 2019: bibliodiversité et publication de livres numérique

Conference
Added on: 01.06.2019 Start date: 05.06.2019

Wykład otwarty dra Jakuba Żmidzińskiego „Brzmienie Czarnohory a gra gwiazd. Kosmiczny wymiar muzyki według Stanisława Vincenza”

Wrocław | Lecture Uniwersytet Wrocławski
Added on: 17.02.2019 Start date: 05.06.2019

Tekstowe kreacje i reprezentacje humanum. W 90. rocznicę publikacji "Walki o treść" Karola Irzykowskiego / III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Forum Nowego Literaturoznawstwa

Warszawa | Conference The Institute of Literary Research PAN
Added on: 21.02.2019 Start date: 05.06.2019

Czynnik ludzki w przekładzie literackim – teorie, historie, praktyki / The Human Factor in literary translation – theories, histories, practices

Poznań | Conference Wydział Polonistyki UJ | Faculty of Polish and Classical Philology UAM | Uniwersytet Jagielloński | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Added on: 11.03.2019 Start date: 06.06.2019

Konferencja naukowa „Od orła do mysikrólika. Ptaki w literaturze, kulturze, języku i mediach”

Siedlce | Conference The Franciszek Karpiński Institute of Regional Culture and Literary Research
Added on: 17.02.2019 Start date: 06.06.2019

Inflantczycy. Łotewsko-polskie związki literackie, językowe i kulturowe w XIX I XX wieku / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Conference Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny UwB | Akademia Technologiczna | Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk PAN | Książnica Podlaska w Białymstoku
Added on: 31.05.2019 Start date: 06.06.2019

Być sobie jednym. Spotkania Mironologiczne II

Warszawa | Meeting Wydział Polonistyki UW | The Institute of Literary Research PAN | Fundacja im. Mirona Białoszewskiego
Added on: 17.02.2019 Start date: 07.06.2019

Konstanty Ildefons Gałczyński – miejsca niedoczytane. Obraz świata - biografia - język / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Conference
Added on: 31.05.2019 Start date: 07.06.2019

Dzień Polonistów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego

Katowice | Meeting Wydział Filologiczny UŚ
Added on: 17.05.2019 Start date: 08.06.2019

Zwierciadło przechadzające się po XIX wieku – z perspektywy obserwatora-badacza / Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka

Wrocław | Conference Uniwersytet Wrocławski
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.