Polish Studies Bulletin

Events

Events per page::
Added on: 13.09.2020 Start date: 07.11.2020

Filmy, seriale i streaming / konferencja online

Conference Fundacja "dzień dobry! kolektyw kultury" | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Added on: 24.10.2020 Start date: 09.11.2020

І Międzynarodowy Panel Naukowo-Dydaktyczny „Stan i perspektywy dydaktyki języka polskiego w szkołach średnich i wyższych” oraz międzynarodowy kurs podniesienia kwalifikacji polonistów

Conference Lesya Ukrainka Eastern European National University LUEENU
Added on: 06.10.2020 Start date: 10.11.2020

Funding Interdisciplinary Research with the Arts, Humanities and Social Sciences / Shaping Conversations on Interdisciplinary Research (SHAPE-ID Webinar Series)

Meeting
Added on: 28.10.2020 Start date: 12.11.2020

BOLESŁAW JAŻDŻEWSKII KASZUBSKA PAMIĘĆ KULTUROWA

Bytów | Conference Akademia Pomorska w Słupsku
Added on: 12.11.2020 Start date: 13.11.2020

Dr Adam Poznański (Oddział Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego): Kwestia autorstwa mowy na pogrzeb Mikołaja Goltberga (†1429) / z cyklu "Seminaria Mediewistyczne"

Seminar The Institute of Literary Research PAN | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk PAN | Instytut Historii Nauki PAN
Added on: 13.09.2020 Start date: 14.11.2020

Katastrofa, tragedia, trauma / ogólnopolska konferencja naukowa – online

Conference Siedlce University of Natural Sciences and Humanities | Ośrodek Badawczy Facta Ficta | Wydział Filozoficzny UJ
Added on: 27.10.2020 Start date: 16.11.2020

Cykl webinariów Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN poświęconych danym badawczym w badaniach literackich

Seminar Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN
Added on: 13.11.2020 Start date: 16.11.2020

Korzyści z Ingardena. O inspiracjach ingardenowskich w polskiej humanistyce / debata filozoficzna online

Debate Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
Added on: 17.11.2020 Start date: 17.11.2020

IV Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Kielce | Conference Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Added on: 12.11.2020 Start date: 18.11.2020

Prof. Andrzej Dąbrówka: Gdzie jest tekst? / z cyklu "Rozmowy nieedytowane"

Meeting Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.