Polish Studies Bulletin

Events

Events per page::
Added on: 17.11.2020 Start date: 17.11.2020

IV Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Kielce | Conference Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Added on: 12.11.2020 Start date: 18.11.2020

Prof. Andrzej Dąbrówka: Gdzie jest tekst? / z cyklu "Rozmowy nieedytowane"

Meeting Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Added on: 10.03.2020 Start date: 18.11.2020

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej

Rzeszów | Conference Uniwersytet Rzeszowski
Added on: 12.11.2020 Start date: 19.11.2020

Język i kultura rosyjska – warsztaty

Workshops Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Added on: 25.02.2020 Start date: 19.11.2020

Błąd i przygana w piśmiennictwie średniowiecznym

Warszawa | Conference The Institute of Literary Research PAN
Added on: 04.06.2020 Start date: 23.11.2020

Lektury twórców słowa i obrazu (inspiracje, implikacje, interferencje)

Kraków | Conference Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Added on: 16.11.2020 Start date: 23.11.2020

Dr Rafał Szeptyński: Dwa „nowe” wyrazy staropolskie: (1) czetnik, (2) skał / 9. spotkanie z cyklu "Dialogi staropolskie"

Meeting Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk PAN
Added on: 21.04.2020 Start date: 23.11.2020

Transfuzje. Paul Celan i języki zmącone / konferencja online

Warszawa | Conference The Institute of Literary Research PAN | Austriackie Forum Kultury w Warszawie
Added on: 13.03.2020 Start date: 24.11.2020

Jerzy Pleśniarowicz – człowiek wielu talentów (teatr, dzieło translatorskie, poezja). W stulecie urodzin

Rzeszów | Conference Uniwersytet Rzeszowski
Added on: 19.11.2020 Start date: 24.11.2020

Premiera raportu "Edukacja zdalna w czasie pandemii" (II edycja)

Meeting Centrum Cyfrowe
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.