Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 05.09.2019 Start date: 21.09.2019

Literaturoznawstwo architektoniczne. Miejsce i tożsamość (The architectural literary studies: place and identity)

Symposium The Institute of Literary Research PAN | The Polish University Abroad in London
Added on: 23.01.2019 Start date: 23.09.2019

„Słowiańskie światy wyobraźni III: metamorfozy”

Kraków | Conference Wydział Polonistyki UJ
Added on: 12.03.2019 Start date: 24.09.2019

Pieśń i piosenka religijna w ujęciu lingwistycznym, teologicznym i artystycznym / interdyscyplinarna konferencja naukowa

Conference Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Added on: 28.08.2019 Start date: 24.09.2019

DARIAH Code Sprint 2019

Seminar
Added on: 19.03.2019 Start date: 26.09.2019

Literatura staropolska. Tradycje tekstów dawnych

Conference Uniwersytet Szczeciński
Added on: 28.05.2019 Start date: 26.09.2019

Człowiek w relacji do zwierząt. Mity – stereotypy – uprzedzenia / IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt”

Sosnowiec | Conference Uniwersytet Śląski w Katowicach | Wydział Filologiczny UŚ
Added on: 24.09.2019 Start date: 28.09.2019

Warsztaty logopedyczne z Profesor UŚ, dr hab. Danuta Plutą-Wojciechowską

Kielce | Workshops Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Added on: 21.09.2019 Start date: 01.10.2019

The Project OPERAS-P - The Kick-Off Meeting

Warszawa | Meeting The Institute of Literary Research PAN
Added on: 01.02.2019 Start date: 03.10.2019

East European Dissent between Agenda & Legacy

Conference NEP4DISSENT
Added on: 28.05.2019 Start date: 04.10.2019

Polonistyka w świetle tradycji i wyzwań współczesności

Conference Ivan Franko National University of Lviv
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.