Polish Studies Bulletin

Events

Events per page::
Added on: 18.10.2020 Start date: 12.12.2020

Fantastyka, fantazmaty, imaginaria / ogólnopolska konferencja naukowa online

Conference Siedlce University of Natural Sciences and Humanities | Ośrodek Badawczy Facta Ficta | Wydział Filozoficzny UJ
Added on: 14.02.2021 Start date: 14.12.2020

Jagiellonians Heritage: Perspecives of International Research

Conference The Institute of Literary Research PAN | University of Jyväskylä
Added on: 14.12.2020 Start date: 15.12.2020

Finsaż wystawy 'Lockdowns' Joanny Ciechanowskiej i promocja książki

Copyright meeting The Polish University Abroad in London
Added on: 12.11.2020 Start date: 17.12.2020

Wirtualizacja życia społecznego w czasach pandemii

Conference Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | Faculty of Humanities and Social Sciences ATH | University of Bielsko-Biala | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Added on: 16.12.2020 Start date: 17.12.2020

Research project. Belarusian and Polish defence verbs: peculiarities of system organization

Lecture Polish Institute of Advanced Studies
Added on: 05.01.2021 Start date: 05.01.2021

Zaproszenie do współtworzenia numeru tematycznego „Bibliotekarza Podlaskiego” (1/2021) zatytułowanego "Tradycja Norwidowska w kulturze polskiej i powszechnej"

Call for papers Uniwersytet w Białymstoku | Książnica Podlaska w Białymstoku
Added on: 11.01.2021 Start date: 11.01.2021

"FILOLOGIA POLSKA. ROCZNIKI NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO" 2022

Zielona Góra | Call for papers Uniwersytet Zielonogórski
Added on: 12.01.2021 Start date: 14.01.2021

„Ogród, miasto, język”. Sympozjum z okazji 65. urodzin Artura Daniela Liskowackiego

Szczecin | Symposium Uniwersytet Szczeciński
Added on: 14.01.2021 Start date: 18.01.2021

Mgr Patryk Wiśniewski: O kolorach w polszczyźnie w perspektywie historycznej i porównawczej

Lecture Wydział Polonistyki UJ
Added on: 16.11.2020 Start date: 19.01.2021

Poezja dla dzieci w drugiej połowie XX i w XXI wieku

Conference Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Uniwersytet Rzeszowski
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.