Polish Studies Bulletin

Events

Events per page::
Added on: 25.11.2019 Start date: 16.09.2020

Polskie przestrzenie wolności i ich reprezentacje w literaturze XIX wieku

Rzeszów | Conference Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział Rzeszowski TLiAM | Uniwersytet Rzeszowski
Added on: 02.05.2020 Start date: 16.09.2020

PUBMET2020 / The 7th Conference on Scholarly Communication and Publishing in the Context of Open Science

Zagreb | Conference
Added on: 25.02.2020 Start date: 17.09.2020

Ucieczka od wolności? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Literatura – kultura – społeczeństwo – historia / międzynarodowa konferencja naukowa

Wrocław | Conference Uniwersytet Wrocławski | Faculty of Letters UWr
Added on: 20.02.2020 Start date: 18.09.2020

Kobiece teksty Odessy. Literatura – język – wyobrażenia / VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne"

Odessa | Conference Uniwersytet w Białymstoku | Odessa National I.I. Mechnikov University | Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód"
Added on: 06.07.2020 Start date: 19.09.2020

Edukacja / Ogólnopolska konferencja naukowa online

Conference Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Added on: 29.11.2019 Start date: 21.09.2020

Dookreślanie sarmatyzmu. Ponowienie dyskusji sprzed ćwierćwiecza

Toruń | Conference Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Today's date: 19.09.2020 | Saturday
Added on: 06.05.2020 Start date: 21.09.2020

OASPA Online Conference on Open Access Scholarly Publishing 2020

Conference
Added on: 10.07.2020 Start date: 21.09.2020

Wspólne Drogi. Humaniści o człowieku

Conference Wydział Humanistyczny UMCS
Added on: 05.11.2019 Start date: 22.09.2020

Towards Culture(s) of Dialogue? Communicating Unity in/and Diversity through Language and Discourse / International Conference IADA 2020 / Discourse, Dialogicity & Dialogue (DDD)

Warszawa | Conference Uniwersytet Warszawski
Added on: 18.01.2020 Start date: 22.09.2020

Polszczyzna w różnych jej aspektach od czasów najdawniejszych po współczesność

Bydgoszcz | Conference Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.