Polish Studies Bulletin

Events

Events per page::
Added on: 30.08.2018 Start date: 10.01.2019

Różnorodność kulturowa w literaturze dla dzieci i młodzieży – przekład i recepcja

Poznań | Conference Uniwersytet im. Adama Mickiewicza | Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii
Added on: 05.01.2019 Start date: 14.01.2019

Dr hab. Zdzisław Darasz: Dialekty, bilingwizm, dyglosja w słoweńskiej przestrzeni komunikacyjnej / wykład z cyklu "Spotkanie z gwarą"

Kraków | Meeting Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk PAN
Added on: 10.01.2019 Start date: 14.01.2019

Otwarte seminarium Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN: referat dr. Konrada Nicińskiego „Funkcje i przemiany przypisu wedycji cyfrowej"

Warszawa | Seminar Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk PAN | Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN
Added on: 10.01.2019 Start date: 16.01.2019

Dr hab. Anna Zajchowska-Bołtromiuk: Dominikańska lekcja historii Polski. Wątki historyczne w późnośredniowiecznych kazaniach z bibliotek polskich dominikanów / spotkanie z cyklu "Dialogi staropolskie"

Kraków | Meeting Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk PAN
Added on: 24.10.2018 Start date: 16.01.2019

Wykład prof. dr hab. Małgorzaty Mikołajczak pt. Nowy regionalizm w badaniach literackich (teoria i praktyka)

Zielona Góra | Lecture Wydział Humanistyczny UZ
Added on: 06.01.2019 Start date: 17.01.2019

Dr hab. Tomasz Korpysz: Norwid uśmiechnięty – komizm językowy w pismach poety

Warszawa | Lecture Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
Added on: 12.01.2019 Start date: 22.01.2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Wójtowicz: Przestrzeń w ,,Oziminie", przestrzeń ,,Oziminy" Wacława Berenta

Warszawa | Doctoral thesis defense Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk PAN
Added on: 17.01.2019 Start date: 23.01.2019

Wykład pt. „Egipskie pisarstwo kobiet”

Poznań | Lecture Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu
Added on: 22.01.2019 Start date: 23.01.2019

Europejczyk, wygnaniec, chrześcijanin. O prozie Józefa Wittlina

Lublin | Lecture Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Added on: 22.01.2019 Start date: 24.01.2019

Polonistyka na Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach

Lublin | Lecture Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.