Polish Studies Bulletin

Events

Events per page::
Added on: 23.01.2019 Start date: 23.09.2019

„Słowiańskie światy wyobraźni III: metamorfozy”

Kraków | Conference Wydział Polonistyki UJ
Added on: 12.03.2019 Start date: 24.09.2019

Pieśń i piosenka religijna w ujęciu lingwistycznym, teologicznym i artystycznym / interdyscyplinarna konferencja naukowa

Conference Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Added on: 28.08.2019 Start date: 24.09.2019

DARIAH Code Sprint 2019

Seminar
Added on: 19.03.2019 Start date: 26.09.2019

Literatura staropolska. Tradycje tekstów dawnych

Conference Uniwersytet Szczeciński
Added on: 28.05.2019 Start date: 26.09.2019

Człowiek w relacji do zwierząt. Mity – stereotypy – uprzedzenia / IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt”

Sosnowiec | Conference Uniwersytet Śląski w Katowicach | Wydział Filologiczny UŚ
Added on: 24.09.2019 Start date: 28.09.2019

Warsztaty logopedyczne z Profesor UŚ, dr hab. Danuta Plutą-Wojciechowską

Kielce | Workshops Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Added on: 21.09.2019 Start date: 01.10.2019

Inauguracja europejskiego projektu dla otwartej nauki OPERAS-P w Instytucie Badań Literackich PAN

Warszawa | Meeting The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences PAN
Added on: 01.02.2019 Start date: 03.10.2019

East European Dissent between Agenda & Legacy

Conference NEP4DISSENT
Added on: 28.05.2019 Start date: 04.10.2019

Polonistyka w świetle tradycji i wyzwań współczesności

Conference Ivan Franko National University of Lviv
Added on: 27.08.2019 Start date: 04.10.2019

From Artes liberales to Artes digitales: Ukrainistyka & Slawistyka / międzynarodowe seminarium interdyscyplinarne

Seminar Narodowa Akademia Nauk Ukrainy | Stanford University | Katolicki Uniwersytet Ukraiński
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.