Polish Studies Bulletin

Events

Events per page::
Added on: 01.12.2019 Start date: 10.12.2019

ANTONI LIBERA. MOJE POTYCZKI Z GOMBROWICZEM – PRELEKCJE MISTRZÓW

Białystok | Meeting Uniwersytet w Białymstoku
Added on: 28.11.2019 Start date: 12.12.2019

Ideologia w krajobrazie językowym: nazwy ulic jako miejsca konfliktu pamięci / wykład prof. Małgorzaty Fabiszak (Wydziału Anglistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Białystok | Lecture Wydział Filologiczny UwB
Added on: 21.11.2019 Start date: 12.12.2019

Knowledge and friendship. 90 Years of Polish Studies at the "Sapienza"

Rome | Jubilee Polish Institute of Rome | the Department of European, American and Intercultural Studies UniRoma1 | Polska Akademia Nauk
Added on: 07.11.2019 Start date: 13.12.2019

Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach

Bielsko-Biala | Conference Akademia Techniczno-Humanistyczna | Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH | Wydział Humanistyczny UJK | Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych AMWBW | Wydział Zarządzania i Transportu ATH
Added on: 28.11.2019 Start date: 10.01.2020

Wrocławskie Kolokwium Polonistyczne 2020. Język – Literatura – Kultura

Wrocław | Conference Faculty of Letters UWr
Added on: 20.11.2019 Start date: 16.03.2020

"Prometej" 50 lat później

Rzeszów | Conference Uniwersytet Rzeszowski
Added on: 30.11.2019 Start date: 28.03.2020

Jak schudnąć na wiosnę? Dyskurs dietetyczny dawniej i dziś

Wrocław | Conference Faculty of Letters UWr
Added on: 25.11.2019 Start date: 03.04.2020

Tekst internetu – internet tekstu. Nowe media w perspektywie teoretycznoliterackiej

Gdańsk | Conference Uniwersytet Gdański
Added on: 21.11.2019 Start date: 23.04.2020

Książka bez granic

Toruń | Conference Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Added on: 30.11.2019 Start date: 23.04.2020

Oblicza postpamięci 4 - Narracje alternatywne i marginalizowane

Kraków | Conference Uniwersytet Jagielloński
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.