Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 02.04.2021 Start date: 27.09.2021

CLARIN Annual Conference

Madrid | Conference
Added on: 27.09.2021 Start date: 29.09.2021

21st-Century Literature and the Holocaust. CoHLIT-21 #PL Seminar

Seminar Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Bar-Ilan University | Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" | University of Antwerp, Belgium
Added on: 27.09.2021 Start date: 30.09.2021

NOMINARIUM / cykliczne onomastyczne seminarium online Polskiego Towarzystwa Onomastycznego i Pracowni Onomastyki Instytutu Języka Polskiego PAN

Seminar Polskie Towarzystwo Onomastyczne | Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
Added on: 21.08.2021 Start date: 30.09.2021

Stanisław Vincenz – Czarnohora: miejsce i nie-miejsce

Call for papers
Added on: 27.09.2021 Start date: 04.10.2021

IІ Międzynarodowy Panel Naukowo-Dydaktyczny "STAN I PERSPEKTYWY DYDAKTYKI JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH ŚREDNICH I WYŻSZYCH"oraz międzynarodowy kurs podniesienia kwalifikacji polonistów

Conference Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy | Lesya Ukrainka Eastern European National University LUEENU
Added on: 05.09.2021 Start date: 07.10.2021

V International Scientific and Practical Internet Conference “Professionalism of the Teacher within Educational Innovations”

Sloviansk | Conference Państwowa Wyższa Uczelnia "Donbaski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny" | Ukraińsko-Polskie Międzynarodowe Centrum Edukacji i Nauki Państwowej Wyższej Uczelni "Donbaski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny" DN
Added on: 07.07.2021 Start date: 08.10.2021

Aktywizacja – innowacja – inspiracja w (glotto)dydaktyce

Łódź | Conference The University of Lodz
Added on: 21.09.2021 Start date: 08.10.2021

Świętokrzyski Festiwal Nauki

Kielce | Festival Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | Politechnika Świętokrzyska
Added on: 08.10.2021 Start date: 11.10.2021

Wolność słowa w badaniach historycznych / debata

Warszawa | Debate Polski PEN Club
Added on: 09.05.2021 Start date: 12.10.2021

Dr Paulina Czwordon-Lis: Bibliografia literacka wobec wyzwań literackiego Internetu / z cyklu webinariów Pracowni Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich PAN

Meeting The Institute of Literary Research PAN
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.