Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 30.03.2021 Start date: 21.10.2021

Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, kulturowe i historyczne. Z okazji 65-lecia Katedry Białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim

Conference Uniwersytet Warszawski
Added on: 28.05.2021 Start date: 22.10.2021

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Norwid wobec młodości"

Conference Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny UwB
Added on: 06.07.2021 Start date: 22.10.2021

Keywords

Conference Uniwersytet Warszawski | Wydział Polonistyki UW | Fundacja Języka Polskiego
Added on: 22.06.2021 Start date: 29.10.2021

„Fortepian Szopena”– spotkania z Norwidem. Wieczór poetycko-muzyczny

Sopot | Festival Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
Added on: 07.04.2021 Start date: 03.11.2021

Język staropolskich tekstów. Nowe odczytania, analizy, interpretacje /IV konferencja z cyklu Staropolskie Spotkania Językoznawcze

Conference Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu
Added on: 25.05.2021 Start date: 19.11.2021

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Anna Markowa – życie i twórczość

Białystok | Conference Uniwersytet w Białymstoku
Added on: 02.09.2021 Start date: 22.11.2021

TRIPLE International Conference "Empowering Discovery in Open SSH"

Conference The Institute of Literary Research PAN
Added on: 06.09.2021 Start date: 09.12.2021

The 3rd Polish Conference on Memory Studies „(Post)memory in/about Central and Eastern Europe”

Conference Wydział Humanistyczny UMK
Added on: 07.07.2021 Start date: 07.03.2022

Dusze zmodernizowane. Religijność a emancypacja w piśmiennictwie polskim (1869–1914)

Conference
Added on: 04.07.2021 Start date: 25.04.2022

Literackie ujęcia polskich modernizacji w XX i XXI wieku

Conference Wydział Polonistyki UW
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.