Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 11.01.2022 Start date: 21.04.2022

Zaciętość dumy w osamotnieniu. Marii Konopnickiej w 180 rocznicę urodzin. Rozpoznania – Idee – Recepcja / ogólnopolska konferencja naukowa

Kraków | Conference Wydział Polonistyki UJ | Muzeum HERstorii Sztuki | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Added on: 19.04.2022 Start date: 22.04.2022

Promocja książki prof. dra hab. Andrzeja BorowskiegoO literaturze dawnej polskiej i europejskiej opowieść. Tradycje – kierunki – style

Tarnów | Copyright meeting Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
Added on: 19.04.2022 Start date: 23.04.2022

Dialogi i monologi 2: Język w literaturze – literatura w języku /studencko-doktorancka konferencja naukowa

Conference Wydział Polonistyki UW
Added on: 04.07.2021 Start date: 25.04.2022

Literackie ujęcia polskich modernizacji w XX i XXI wieku

Conference Wydział Polonistyki UW
Added on: 25.04.2022 Start date: 25.04.2022

VIII Konkurs Recytatorski dla studentów

Olsztyn | Competition Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Added on: 03.05.2022 Start date: 05.05.2022

Promocja książki „Niepospolite ruszenie słów. Liryka Heleny Raszki w zbliżeniach i przekrojach” pod redakcją Piotra Michałowskiego

Szczecin | Copyright meeting Uniwersytet Szczeciński
Added on: 16.01.2022 Start date: 06.05.2022

Doświadczenie biograficzne w perspektywie badań nad II wojną światową. Między przeszłością a teraźniejszością

Olsztyn | Conference Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Added on: 16.01.2022 Start date: 06.05.2022

Migrations in the Slavic Cultural Space

Conference The University of Lodz
Added on: 06.06.2022 Start date: 09.05.2022

Pierwsza Majówka Medialna

Zielona Góra | Conference Wydział Humanistyczny UZ
Added on: 24.05.2022 Start date: 12.05.2022

Ekologia w dyskursie, 3 edycja

Słupsk | Conference Akademia Pomorska w Słupsku
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.