Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 07.03.2022 Start date: 25.10.2022

Sympozjum Mickiewiczowskie

Zielona Góra | Symposium Wydział Humanistyczny UZ
Added on: 23.02.2022 Start date: 26.10.2022

Polskie badania antropologicznoliterackie (1990-2020) – próba podsumowania

Toruń | Conference Wydział Humanistyczny UMK
Added on: 23.02.2022 Start date: 27.10.2022

Wacław Potocki w czterechsetną rocznicę urodzin

Conference Wydział Polonistyki UJ | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Katolicki Uniwersytet Lubelski | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | Wydział Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie
Added on: 30.05.2022 Start date: 27.10.2022

Cielesność w romantyzmie polskim i europejskim

Conference Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego UW
Added on: 05.08.2022 Start date: 27.10.2022

Komizm historyczny i współczesny

Warszawa | Conference Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | Wydział Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie
Added on: 16.11.2022 Start date: 05.11.2022

Egzamin państwowy z języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Zielonogórskim

Zielona Góra | Inne Uniwersytet Zielonogórski | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Added on: 15.10.2022 Start date: 05.11.2022

Wokół choroby – ciało, emocje, kultura, społeczność

Conference Ośrodek Badawczy Facta Ficta | Wydział Filozoficzny UJ
Added on: 15.10.2022 Start date: 06.11.2022

Fakty i fikcje (edycja 2)

Conference Ośrodek Badawczy Facta Ficta | Wydział Filozoficzny UJ
Added on: 02.11.2022 Start date: 07.11.2022

Jesienne warsztaty z Geopolonistyką

Warszawa | Workshops The Institute of Literary Research PAN | Polska Akademia Nauk
Added on: 06.06.2022 Start date: 10.11.2022

II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Polsko-gruzińskie związki literackie, językowe i historyczne”

Białystok | Conference Wydział Filologiczny UwB | Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód"
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.