Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 05.08.2022 Start date: 27.10.2022

Komizm historyczny i współczesny

Warszawa | Conference Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | Wydział Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie
Added on: 06.06.2022 Start date: 10.11.2022

II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Polsko-gruzińskie związki literackie, językowe i historyczne”

Białystok | Conference Wydział Filologiczny UwB | Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód"
Added on: 05.08.2022 Start date: 14.11.2022

Środowiska industrialne/ postindustrialne zależności (w literaturze i kulturze polskiej od XIX do XXI wieku)

Katowice | Conference Wydział Polonistyki UW | Faculty of Humanities UŚ
Added on: 09.07.2022 Start date: 16.11.2022

10 lat Polonijnej Biblioteki Cyfrowej

Warszawa | Conference Polskie Towarzystwo Bibliologiczne | Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
Added on: 19.04.2022 Start date: 17.11.2022

"Native Language in the XXI Century - System, Education, Perspectives" (in Memory of Professor Michał Jaworski)

Kielce | Conference Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Added on: 11.10.2021 Start date: 24.11.2022

Edycje romantyków – interpretacje romantyzmu. Międzynarodowa konferencja naukowa

Toruń | Conference Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny
Added on: 25.08.2022 Start date: 28.11.2022

6. Nazewnicza Konferencja Naukowa "Zwinięte fabuły miast"

Warszawa | Conference
Added on: 05.08.2022 Start date: 01.12.2022

„Stawka większa niż życie” – wokół fenomenu kulturowego

Toruń | Conference Wydział Humanistyczny UMK | Wydział Nauk Historycznych UMK | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Added on: 05.08.2022 Start date: 09.12.2022

Po naszemu, czyli po częstochowsku. Rola regionalizmów i dialektyzmów w kulturze regionalnej

Częstochowa | Conference Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Added on: 19.01.2021 Start date: 28.08.2023

XVIIth International Congress of Slavists

Paris | Congress
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.