Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 02.12.2019 g.09:00 - 03.12.2019 g.16:00
Added on: 18.06.2019

Antoni Lange. Reinterpretacje, rewizje, dzieje odbioru. W 90. Rocznicę Śmierci Pisarza / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na konferencję naukową poświęconą Antoniemu Langemu – w 90. Rocznicę Śmierci.

Antoni Lange. Fotografia portetowa

Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu W Białymstoku mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową: „Antoni Lange. Reinterpretacje, Rewizje, Dzieje Odbioru. W 90. Rocznicę Śmierci Pisarza”.

Sesja odbędzie się w dniach: 2–3 grudnia 2019 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Zagadnienia badawcze:

 • Reinterpretacje twórczości pisarza
 • Biografia Antoniego Langego
 • Antoni Lange i ludzie jego czasu – zbliżenia / dopowiedzenia / odkrycia
 • Źródła i konteksty filozoficzne i religijne twórczości pisarza
 • Zapomniane utwory literackie Langego we współczesnej interpretacji
 • Dokonania  translatorskie autora Rozmyślań
 • Twórczość Antoniego Langego w kręgu sztuki i myśli estetycznej
 • Antoni Lange i współczesna science fiction
 • Twórczość dramatopisarska
 • Poetyka i język dzieł twórcy
 • Antoni Lange wobec kultur europejskich i światowych
 • Pisarz w ujęciu współczesnych metodologii badań literackich
 • Dzieje recepcji: od Młodej Polski po współczesność

Opłata konferencyjna wynosi: 400 zł. Pokrywa ona koszty kateringu, obiadu, materiałów konferencyjnych i druku monografii pokonferencyjnej. Uczestnicy przejeżdżają na koszt własny i opłacają zakwaterowanie (gościom konferencji zostanie zaproponowana lista hoteli). Zgłoszenia prosimy nadsyłać do: 15 lipca 2019 roku na adres mailowy: pavelwoyciechowski@onet.eu.

Information

Fee:
400 zł
Download:

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.