Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 09.09.2022
Added on: 19.04.2022

Archiwa, biblioteki, kolekcje na terenie Galicji od końca XVIII wieku po czasy dwudziestolecia międzywojennego

Obszar Galicji to pod wieloma względami niezwykle interesujący teren dawnej wielokulturowej monarchii austro-węgierskiej, w którym – jak w soczewce – skupiało się dziedzictwo epok wcześniejszych, ale równocześnie wszelkie procesy modernizacyjne, typowe dla czasów od końca XVIII wieku po okres II Rzeczypospolitej. Pomimo iż tematyka galicyjska cieszy się od lat dużym zainteresowaniem, to wciąż przyciąga liczne grono badaczy, nieustannie odkrywających te zagadnienia, które do tej pory nie przykuwały większej uwagi poprzedników. Dlatego też pragniemy zachęcić i zaprosić Państwa do udziału w II konferencji naukowej poświęconej szeroko pojętym galicyjskim archiwom, materiałom źródłowym do dziejów Galicji, a także związanych z nią bibliotek, księgozbiorów oraz niezwykłych kolekcji i zbiorów muzealnych.

z materiałów promocyjnych organizatora; ilustracja ze zbiorów Archiwum Państwowego w Przemyślu, sygnatura 56/129/113D

Konferencja odbędzie się 9 września 2022 roku w murach Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu. Będzie ona kontynuacją pierwszego spotkania badaczy, które odbyło się w maju 2019 roku. Organizatorami konferencji są: Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu, Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

Poruszana podczas konferencyjnych obrad tematyka w założeniu organizatorów skupiać się ma na takich zagadnieniach, jak m. in.: dzieje archiwów i bibliotek na terenie dawnej Galicji, zasady funkcjonowania instytucji archiwalnych i bibliotecznych, świadomość archiwalna mieszkańców dawnej Galicji, tworzenie się nowoczesnej myśli archiwalnej na ziemiach zaboru austriackiego oraz na terenie Polski południowo-wschodniej w okresie międzywojennym; materiały źródłowe do badań dziejów Galicji i jej mieszkańców, archiwiści, historycy, bibliotekarze i ich wkład w kreowanie nowoczesnej archiwistyki na obszarze dawnej Galicji, galicyjskie biblioteki i księgozbiory, bibliofile oraz kolekcje i zbiory muzealne dotyczące obszaru dawnej Galicji. Poza studiami dotyczącymi poszczególnych instytucji, ważne są badania porównawcze, pokazujące kontakty poszczególnych środowisk ze sobą, a także ze światem wykraczającym poza prowincję – z ziemiami poszczególnych zaborów, imperiów, państw czy szeroko pojętą emigracją.

Organizatorzy przewidują wydanie monografii naukowej, na którą złożą się zaprezentowane przez uczestników wystąpienia. Nie zapewnia się noclegów.

Termin nadsyłania zgłoszeń (poniżej tzw. karta zgłoszenia) upływa z dniem 1 VI 2022 roku. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: arkadiusz.wiech@uj.edu.pl

W imieniu organizatorów:

Dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ, dr Arkadiusz S. Więch, dr Maciej Waltoś

Information

Address:
Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu
Application deadline for speakers:
01.06.2022
Added on:
19 April 2022; 14:16 (Mariola Wilczak)
Edited on:
19 April 2022; 14:16 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.