Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 18.05.2020 - 19.05.2020
Added on: 30.09.2019

Bliskie otoczenie człowieka. Leksyka, frazeologia, teksty. VII konferencja z cyklu Język – obyczaj – wspólnota - ODWOŁANIE KONFERENCJI

Type of the event:
Conference
City or town:
Zielona Góra

Konferencja została odwołana.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

ze względu na sytuację w krają związaną z koronawirusem z wielką przykrością musieliśmy podjąć decyzję o przełożeniu majowej konferencji "Bliskie otoczenie człowieka. Leksyka, teksty, dyskursy".
Dziękujemy raz jeszcze za chęć udziału w tym wydarzeniu i mamy nadzieję, że już dzisiaj przyjmą Państwo zaproszenie na konferencję pod tym samym tytułem, która-jak planujemy-odbędzie się w maju 2021 roku. Nadal chcemy zorganizować obrady w Kalsku koło Zielonej Góry. 
O szczegółach będziemy Państwa informować w kolejnych wiadomościach.
 
W imieniu organizatorów z wyrazami szacunku, pozdrowieniami i życzeniami zdrowia 
Irmina Kotlarska

 

Cykliczna konferencja z cyklu Język – obyczaj – wspólnota jest spotkaniem badaczy zainteresowanych społecznym charakterem języka, szczególnie korelacjami społeczeństwa i społeczności, ich funkcjonowania i obyczajów z językiem narodowej wspólnoty komunikatywnej oraz wspólnot podrzędnych.  

Doświadczenie przestrzeni jest codziennym i powszechnym składnikiem ludzkiego świata. Szczególne znaczenie ma najbliższe otoczenie człowieka: przestrzeń zamknięta, oswojona, centrum ustalonych wartości, czyli to, co Yi-Fu Tuan określa jako miejsce. Rozróżnienie na miejsce i przestrzeń pozwala zwrócić uwagę nie tylko na ich fizykalne aspekty, ale także na  wynikające z tej opozycji kategorie, jak bezpieczeństwo – groza, stabilność – ruch, separacja – wspólnota, prywatne – publiczne, bliski – daleki, tu – tam. Oczywiste jest też, że różne kultury (a zatem i języki) inaczej dzielą przestrzeń, inaczej ją mierzą, inne wartości przypisują jej częściom. Najbliższe otoczenie człowieka można zatem uznać za historycznie i kulturowo uwarunkowaną rzeczywistość konstruowaną rozmaicie przez określone społeczności. Nie sposób też zapomnieć o społecznym wymiarze najbliższego otoczenia człowieka, czyli wspólnot różnego rodzaju, w tym wspólnot wirtualnych.

Postrzegane w tej perspektywie tytułowe zagadnienie naszej konferencji daje okazję do dyskusji nad istotnym wycinkiem codzienności człowieka i sposobami jego ujęzykowienia na kolejnych etapach dziejów polszczyzny (i innych języków) w różnych (kon)tekstach kultury. Wśród szczegółowych zagadnień mogłyby się znaleźć następujące problemy:

  • Dom, mieszkanie, zagroda jako słowa klucze w dziejach polszczyzny (i innych języków).
  • Fizyczne cechy przestrzenne (np. duży, wysoki, głęboki) i ich metaforyczne odniesienia.
  • Aksjologiczny wymiar najbliższego otoczenia człowieka.
  • Onomazjologiczny i onomastyczny wymiar najbliższego otoczenia człowieka (w tym wyposażenie wnętrz, przyroda ożywiona i nieożywiona).
  • Najbliższe otoczenie człowieka jako komunikat.
  • Najbliższe otoczenie człowieka jako obszar stosunków osobistych – mieszkańcy przestrzeni wspólnych, indywidualnych, wirtualnych.
  • Wpływ przemian kulturowych, obyczajowych, cywilizacyjnych na definiowanie i postrzeganie najbliższego otoczenia człowieka.
  • Tożsamościotwórczy aspekt najbliższego otoczenia człowieka.
  • Najbliższe otoczenie człowieka jako czynnik przetrwania (indywidualnej) pamięci.

Do udziału w konferencji zapraszamy tych z Państwa, których inspiruje zarówno temat wiodący spotkania, jak i pojęcia zawarte w nazwie całego cyklu spotkań.

Konferencja odbędzie się w Kalsku w dniach 18–19 maja 2020 roku w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu do końca stycznia 2020 roku pod adresem: i.kotlarska@ifp.uz.zgora.pl

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 390 zł, która pokryje koszty noclegu i wyżywienia oraz materiałów konferencyjnych.

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego

dr hab. Magdalena Hawrysz, prof. UZ

Sekretarze konferencji

dr Magdalena Jurewicz-Nowak

dr Irmina Kotlarska

 

Information

Address:
Kalsk 91, 66-100 Sulechów. Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Fee:
390 zł
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.