Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 06.06.2019 - 07.06.2019
Added on: 31.05.2019

Być sobie jednym. Spotkania Mironologiczne II

Type of the event:
Meeting
City or town:
Warszawa

Spotkania Mironologiczne "Być sobie jednym" to cykliczne wydarzenie poświęcone Mironowi Białoszewskiemu, organizowane przez Instytut Badań Literackich PAN i Instytut Kultury Polskiej UW (a także Fundację im. Mirona Białoszewskiego i Fundację im. Stefana Gierowskiego). 

W tym roku Spotkania dotyczą autobiografizmu oraz polityk prywatności i obejmują sesję naukową, dyskusję panelową, spacer literacki po placu Dąbrowskiego i wystawę w bloku przy Lizbońskiej 2, przedstawiającą instalację artystyczną Wojciecha Bąkowskiego ("Korytarz widokowy Mirona Białoszewskiego"); w obydwu tych miejscach mieszkał bohater wydarzenia.

Sesja i dyskusja odbędą się w siedzibie fundacji Gierowskiego (plac Dąbrowskiego 8) w dniach 6-7 czerwca. Na wystawę zapraszamy 20-23 czerwca.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:
Prywatność – osobność – autobiograficzność – intymność – sztuka

6–7 czerwca 2019 Fundacja Stefana Gierowskiego
ul. Kredytowa 9 (wejście od placu Dąbrowskiego 8), Warszawa

Sesja naukowa „Być sobie jednym”. Poetyki prywatności

6 czerwca

Dziennik
10:00 Tadeusz Sobolewski, Dziennik czy autofikcja
10:45 Adam Poprawa, Tajny pamiętnik. Międzygatunkowe napięcia w „Tajnym dzienniku”
11:30–12:00 Przerwa na kawę

Literatura
12:00 Joanna Orska, Performatyw „Chamowa”. Mechanizmy autobiograficznej poiesis
12:45 Piotr Sobolczyk, AAAmeryka przez jeszcze większe A
13:30–15:00 Przerwa obiadowa

Doświadczenie
15:00 Anna Sobolewska, Pisanie po ciemku. „Dziennik we dwoje” Jadwigi Stańczakowej
15:45 Martyna Miernecka, Przestrzenie chorowania

17:30 Plac Dąbrowskiego – „miejsce autobiograficzne” Mirona Białoszewskiego (spacer literacki).
Prowadzenie: Igor Piotrowski

7 czerwca

Autobiograficzność
10:00 Andrzej Zieniewicz, „Pisać, kabaretować, bawić się, kontemplować” – poezja jako akt istnienia autobiograficznego
10:45 Artur Hellich, Mirona Białoszewskiego dialog z teoretykami literatury – w kontekście świadectw auto/biograficznych
11:30–12:00 Przerwa na kawę

„Nowa prywatność”?
12:00 Justyna Tabaszewska, Przesunięcia i korekty. Tradycje mironologiczne w polskiej poezji po roku 1989
12:45 Agnieszka Karpowicz, „Taki traf mi się”. Prywatność jako (nie)zaangażowanie?
13:30–15:00 Przerwa obiadowa

15:00 Dyskusja na placu Dąbrowskiego. „Być sobie jednym”? Artystyczne polityki prywatności
W dyskusji udział wezmą: Aleksandra Grzemska, Inga Iwasiów, Adam Lipszyc, Anna Nasiłowska, Jakub Skurtys.
Prowadzenie: Marta Bukowiecka

20–23 czerwca 2019
blok przy ul. Lizbońskiej 2 (2. klatka, 11. piętro), Warszawa
Korytarz widokowy Mirona Białoszewskiego – instalacja artystyczna Wojciecha Bąkowskiego (Patyk, na który nawija się niebo). Godziny otwarcia: 20–21 czerwca – 18:00–21:00, 22–23 czerwca – 14:00–21:00.

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.