Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 06.03.2022
Added on: 07.01.2022

Czas - kultura, dyskurs, doświadczenie

W kulturze funkcjonuje wiele przysłów dotyczących czasu, tak jak i wiele narracji poświę­conych temu fundamentalnemu dla naszej cywilizacji zagadnieniu. Rozumieć je można na wiele sposobów, zwłaszcza teraz, gdy pojawiają się coraz to nowe koncepcje i teorie dotyczące czasowości – w bardzo wielu wykładniach.

Zdj. William Fortunato z Pexels

Czasowość współczesna jest migotliwa znaczeniowo i dotyka każdej sfery eg­zystencji: od wyobrażeń artystycznych (podróże w czasie) przez codzienność prokrastynacji aż po teorie naukowe z mostem Einsteina-Rosena na czele. A że czas jest bez wątpienia cenny także jako temat, organizatorzy konferencji Czas i to, co inne zapraszają do podjęcia transdyscyplinarnej refleksji nad zagadnieniami takimi, jak m.in.:

 • Czas w literaturze, narracjach filmowych, sztuce, kulturze;
 • Czas w filozofii;
 • Czas w języku i językoznawstwie;
 • Czas i paremia;
 • Czas historyczny;
 • Czas w światach alternatywnych;
 • Czas jako wartość;
 • Czas a obyczajowość i codzienność;
 • Czas a doświadczenie jednostki;
 • psychologia;
 • czas a pandemia;
 • Przemijanie, koncepcje końca i wieczności;
 • czas i przestrzeń
 • czas w przekazach historycznych
 • Uchronie i bezczasy, podróże w czasie
 • Kategoria happy endu;

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres czas.ekonferencja@gmail.com mija 20 lutego 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii wieloautorskiej w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numeru monograficznego czasopisma naukowego „Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media” (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Organizatorzy:
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ,
Ośrodek Badawczy Facta Ficta, 
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

(informacja organizatorów)

Information

Address:
wydarzenie online
Application deadline for speakers:
20.02.2022
Fee:
160 zł
Download:
Added on:
7 January 2022; 19:11 (Mariola Wilczak)
Edited on:
7 January 2022; 19:11 (Piotr Bordzoł)

See also

16.09.2017

Czas i to, co inne / ogólnopolska konferencja naukowa

W kulturze funkcjonuje wiele przysłów dotyczących czasu, tak jak i wiele narracji poświę­conych temu fundamentalnemu dla naszej cywilizacji zagadnieniu. Rozumieć je można na wiele sposobów, zwłaszcza teraz, gdy pojawiają się coraz to nowe koncepcje i teorie dotyczące czasowości – w bardzo wielu wykładniach, począwszy od ujęć filozoficznych i antropologicznych poprzez kulturoznawcze i literaturoznawcze a skończywszy na medioznawczych, ludologicznych i groznawczych czy inter­­dyscyplinarnych. Czasowość współczesna jest migotliwa znaczeniowo i dotyka każdej sfery eg­zystencji: od wyobrażeń artystycznych (podróże w czasie) przez codzienność prokrastynacji (procrastinus to przecież odkładanie pracy na potem) aż po teorie naukowe z mostem Einsteina-Rosena (czyli, popularnie rzecz ujmując, tunelem czasoprzestrzennym) na czele. A że czas jest bez wątpienia cenny także jako temat, organizatorzy konferencji "Czas i to, co inne" zapraszają do podjęcia transdyscyplinarnej refleksji nad zagadnieniami takimi, jak m.in.:

22.11.2021

Bohaterstwo, aktywizm, poświęcenie – historie dawne i współczesne / Ogólnopolska konferencja naukowa

Czasy, obyczaje i kultura w jakiś sposób wymagają poszukiwania bohaterów potrafiących sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed ludzkością niełatwa rzeczywistość. Mamy szansę się o tym przekonać nie tylko zaznajamiając się z tekstami kultury opiewającymi wzniosłe czyny bohaterów, którzy poświęcili się, by pomóc innym. Lecz to poświęcenie i heroizm nie są tylko utrwalone w zapisach czy dziełach, lecz charakteryzują także naszą współczesność, zwłaszcza w tak trudnych czasach, jak te, w których przyszło nam żyć.

15.02.2017

Przestrzeń i czas w lekturze – lektura przestrzeni i czasu

Konferencja organizowana w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowksiego w Zakładzie Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego. Temat konferencji: Przestrzeń i czas w lekturze – lektura przestrzeni i czasu

14.04.2016

Czas – Przestrzeń – Czasoprzestrzeń / V Konferencja Interdyscyplinarna

Miejsce konferencji: UKSW, Campus Dewajtis, Warszawa, ul. Dewajtis 5

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.