Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 26.09.2019 - 27.09.2019
Added on: 28.05.2019

Człowiek w relacji do zwierząt. Mity – stereotypy – uprzedzenia / IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt”

Type of the event:
Conference
City or town:
Sosnowiec

Laboratorium Animal Studies —Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym UŚ oraz Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ serdecznie zapraszają do udziału w IV Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt” na temat „Człowiek w relacji do zwierząt. Mity – stereotypy – uprzedzenia”.

Gościem honorowym konferencji będzie praprawnuczka Karola Darwina – Ruth Padel – wybitna poetka brytyjska, laureatka wielu prestiżowych nagród, która interesuje się naukami przyrodniczymi i ekologią.

Konferencja z cyklu „Człowiek – Inny/Obcy Byt” odbywa się co dwa lata, a jej czwarta edycja nawiązuje nazwą do pierwszej – „Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze” z 2013 roku. Tym razem chcielibyśmy jednak skupić uwagę uczestników konferencji wyłącznie na zwierzętach, w celu zaprezentowania złożonej relacji człowiek – zwierzę(ta) w różnorodnych jej aspektach: kulturowych, etycznych, filozoficznych, historycznych, religijnych, społecznych, etnograficznych i in. ze szczególnym uwzględnieniem towarzyszących nam mitów, stereotypów i uprzedzeń na temat zwierząt. Przedmiotem namysłu będą zatem nie tylko same tego rodzaju wyobrażenia, ale także źródła postaw, które często, zarówno w społeczeństwach tradycyjnych, jak i współczesnych prowadziły i prowadzą do mylnych poglądów, utrwalających tzw. fałsz etologiczny (za Janem Wawrzyniakiem).

Zapraszając do udziału w debacie wyznaczonej ramą: mit – stereotyp – uprzedzenie, zachęcamy również do refleksji nad zmianami, jakie w myśleniu o zwierzętach dokonują się za sprawą nowych odkryć, dotyczących zwierzęcej inteligencji, empatii, altruizmu, zdolności komunikacyjnych, społecznego „rozumu” etc., ów fałsz etologiczny demitologizujących. W tym kontekście przewidujemy także rozważania nad antropocenem, epoką, która dowodnie wykazując olbrzymią wagę wzajemnych zależności wszelkich form życia na Ziemi, nakazuje dekonstrukcję międzygatunkowych relacji, w tym relacji zwierzęcia ludzkiego z non-human persons. Otwierając pole zarówno do rozważań syntetycznych, jak i do szczegółowych dociekań analitycznych, nasza konferencja od lat gromadzi interdyscyplinarny zespół badaczy z kraju i zagranicy, których wspólny horyzont refleksji naukowej wyznaczają nowe kierunki wiedzy, zorientowanej na pogłębiony, nieantropocentryczny namysł nad relacjami międzygatunkowymi, w tym zwłaszcza wiedzy spod znaku posthumanistyki, ekokrytyki, ekofilozofii, ale także ekoantropologii oraz wszystkich innych, dla których pytania o związki między human a non-human persons stanowią przedmiot refleksji.

Proponujemy następujące obszary rozważań (z uwzględnieniem namysłu: mity – stereotypy – uprzedzenia):
• Tradycyjne wyobrażenia o zwierzętach (wiedza ludowa, mity, folklor, praktyki gospodarcze, obrzędowość doroczna, religie, inne)
• Zwierzęta w przekazach współczesnych (literatura, film, sztuki plastyczne, netlor, reportaż, blog i inne)
• Zwierzę jako przedmiot/obiekt refleksji naukowej (filozofia, etyka, historia, psychologia, etnologia, etologia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, religioznawstwo, prawo, nauki społeczne, nauki o życiu i nauki o Ziemi)
• Praktyki wobec zwierząt dawniej i dziś (np. polowanie)
• Podmiotowość i sprawczość zwierząt – zmiana paradygmatu
• Zwierzęta w antropocenie/epoka człowieka wobec zwierząt

Języki konferencji: polski, rosyjski, angielski.
Planujemy publikację materiałów pokonferencyjnych. Artykuły będą opublikowane po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej. Wypełniony formularz wraz z abstraktem (ok. 1200–1500 znaków) prosimy nadsyłać do 30 czerwca 2019 r. na adres: zookonferencja@gmail.com.
Informacja o włączeniu referatu do programu konferencji zostanie przesłana do 15 lipca 2019 r.
Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (lub 100 €). Opłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia w terminie do 31 sierpnia 2019 r. Nr konta podamy po przyjęciu zgłoszenia.

Honorowy Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. Ewa Domańska
Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski
Prof. UP dr hab. Dorota Probucka

Komitet Organizacyjny:
Dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek (IFW UŚ) – przewodnicząca
Dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych) – zastępca
Dr Alina Mitek-Dziemba (Katedra Literatury Porównawczej)
Dr Magdalena Malinowska (Instytut Języków Romańskich i Translatoryki)
Dr Małgorzata Poks (Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych)
Dr Tomasz Bugaj (IFW) – sekretarz
Mgr Agata Krajewska (Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych)
Mgr Kamila Ocimek (Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych)

(informacja Organizatorów)

Information

Address:
ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec
Application deadline for speakers:
30.06.2019
Fee:
400 zł / 100 €
Added on:
28 May 2019; 15:48 (Mariola Wilczak)
Edited on:
28 May 2019; 15:49 (Mariola Wilczak)

See also

08.10.2017

Otwarte seminarium poświęcone zwierzętom w prozie Gustawa Morcinka

12 października 2017 roku o godz. 17.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbędzie się otwarte seminarium poświęcone zwierzętom w prozie Gustawa Morcinka, którego organizatorem jest Centrum Studiów nad Dyskursami Zagłady.

20.04.2024

MAŁPA W LITERATURZE, KULTURZE, JĘZYKU I MEDIACH - Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Serdecznie zapraszamy do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej, która poświęcona jest literackim i kulturowym wizerunkom małpy (literatura, sztuka, język...). Jest to kontynuacja naszych inicjatyw badawczych na temat symboliki oraz funkcji zwierząt w kulturze.

16.04.2021

Konferencja "Ekologia w dyskursie. Wokół animal studies"

Konferencja "Ekologia w dyskursie. Wokół animal studies" Do uczestnictwa zapraszamy tak doświadczonych naukowców jak i studentów oraz doktorantów. Nazwa cyklu konferencji: Ekologia w dyskursie. Wokół animal studies Główny organizator: Szkoła Doktorska, Akademia Pomorska w Słupsku Termin: 17-18 czerwca 2021 Miejsce: Słupsk (online)

01.03.2023

Zwierzęta, stworzonka, menażerie – dyskursy różnorakie

Wiele osób deklaruje, że zwierzęta są w ich życiu najważniejszymi istotami, a i my sami często nie wyobrażamy sobie, że mogliby nam nie towarzyszyć pupile niebędący ludźmi. Bywamy zachwyceni, gdy podczas spotkań online nasi podopieczni prezentują się z dumą przed kamerą. Zaangażowanie w walkę o prawa zwierząt, dbałość o ich dobrostan, edukacja we wpajaniu odpowiedzialności, organizacje opiekujące się bezdomnymi, pokrzywdzonymi zwierzętami – to kwestie ważne i zasługujące na uwagę.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.