Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 23.10.2019
Added on: 13.08.2019

Czynić fakty pojmowalnymi? Literatura, dokument, edukacja humanistyczna a (de)montaż kulturowych reprezentacji rzeczywistości

Type of the event:
Conference
City or town:
Katowice

Konferencję, która odbędzie się 23 października 2019 roku, organizują Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej oraz Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wydarzenie stanie się okazją do podjęcia refleksji nad trzema obszarami badawczymi: literaturą piękną jako narracją proponującą różne paradygmaty opisu rzeczywistości, dokumentem będącym swoistym gatunkiem-sejsmografem reagującym na wszelkie zmiany oraz kształtem i rolą edukacji humanistycznej włączającej tego typu teksty do praktyki szkolnej.

Szczególnie istotne będą następujące zagadnienia:

  • teksty literackie, literatura faktu, literatura dokumentu osobistego jako próby nadania sensu faktom,
  • fakty a kulturowe reprezentacje pamięci,
  • rola pisarza, diarysty, (auto)biografa, reportażysty, nauczyciela w (de)montażu obrazu świata,
  • tryby i cele szkolnej lektury utworów literackich oraz literatury faktu i dokumentu osobistego (przykłady interpretacji),
  • (szkolna) lektura krytyczna tekstów literackich i literatury faktu/dokumentu osobistego a współczesne metodologie (m.in. posthumanizm, postkolonializm, narratywizm),
  • edukacja humanistyczna jako przestrzeń negocjacji różnych reprezentacji rzeczywistości w tekstach literackich i literaturze faktu/dokumentu osobistego,
  • literatura faktu/dokumentu osobistego szansą na obecność w edukacji szkolnej ważnych pytań współczesności (np. kryzys klimatyczny, problematyka związana z migracjami).

W programie konferencji przewidziane są wystąpienia do 20 minut (objętość tekstu do 12 stron).

Opłata konferencyjna obejmująca wyżywienie, materiały konferencyjne oraz druk publikacji wynosi 300 zł.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną (e-mail: literaturadokumentu@us.edu.pl) do 15 września.

(informacja Organizatorów)

Information

Application deadline for speakers:
15.09.2019
Fee:
300 zł

See also

14.09.2015

Literatura współczesna i najnowsza w edukacji polonistycznej. Analizy i (re)interpretacje

Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej oraz Uniwersytet Rzeszowski zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej w Rzeszowie w dniach 11–12 kwietnia 2016 r.:

25.06.2019

Festiwal „Śladami Singera” 2019

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zaprasza na 9 Międzynarodowy Festiwal „Śladami Singera”.

07.03.2016

Word in Education. Moral Upbringing through Arts and Literature / IVth International Congress

IVth International Congress „Word in Education. Moral Upbringing through Arts and Literature”  We are pleased to announce the Call for Papers for IVth International Congress „Word in Education. Moral Upbringing through Arts and Literature” to be held at Jesuit University Ignatianum in Krakow, Poland 27-28 October, 2016.

07.09.2015

Gender w podręcznikach – diagnoza w kierunku równościowej i antydyskryminacyjnej edukacji szkolnej

Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wraz z Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania prof. Małgorzatą Fuszarą oraz fundacją Feminoteka ma zaszczyt zaprosić na konferencję wieńczącą projekt badawczy pt. ,,Gender w podręcznikach – diagnoza w kierunku równościowej i antydyskryminacyjnej edukacji szkolnej”. Konferencja odbędzie się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 10 września 2015 r. w godz. 11.00–15.00. Więcej informacji: http://www.gender.amu.edu.pl.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.