Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 13.10.2017 g.15:30 - 13.10.2017 g.18:30
Added on: 09.10.2017

Debata "Jak wykorzystać potencjał kulturowy lokalnych społeczności?" / w ramach projektu "Poszerzanie Pomorskiej Przestrzeni Kultury"

Type of the event:
Debate
City or town:
Słupsk

Akademia Pomorska w Słupsku zaprasza na debatę "Jak wykorzystać potencjał kulturowy lokalnych społeczności?", organizowaną w ramach projektu "Poszerzanie Pomorskiej Przestrzeni Kultury".

W programie:

 • 15:30  Otwarcie i powitanie uczestników - prof. Daniel Kalinowski (AP) oraz dr Karolina Ciechorska-Kulesza (PCBnK UG)
 • 15:45-18:45  Debata
  Głos wprowadzający: Potencjał kulturowy lokalnych społeczności - identyfikacja zasobów, społeczna użyteczność, sposoby wykorzystania - dr Agata Bachórz (PCBnK UG)
  Prezentacja inicjatyw lokalnych przez realizatorów wybranych projektów:
  a.  Danuta Sroka, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku,
  b.  Marzenna Mazur, dyrektorka Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,
  c.  Jacek Szuba, prezes Fundacji Indygo,
  d.  Paweł Żmuda, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach
 • Moderowana dyskusja - dr Agata Bachórz, dr Karolina Ciechorska-Kulesza

 

 

Information

Address:
Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22 a, sala 53

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.