Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 22.10.2020 - 23.10.2020
Added on: 27.01.2020

Dimensions of Business Language and Culture / Wymiary Języka i Kultury Biznesu

Type of the event:
Conference
City or town:
Katowice

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w drugiej edycji konferencji "Dimensions of Business Language and Culture / Wymiary Języka i Kultury Biznesu" (DOBLAC 2020), która odbędzie się 22-23 października 2020 w Katowicach.

Celem konferencji jest prezentacja oraz dyskusja dotycząca wyników badań w zakresie szeroko rozumianej kultury i języka biznesu z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych, zarówno językoznawstwa jak i kulturoznawstwa, socjologii, psychologii oraz innych dziedzin zajmujących się taką tematyką. Tematem przewodnim będą wartości, które wpływają na to, w jaki sposób osoby działające w świecie biznesu komunikują się oraz na kształt biznesu. 
 
Analiza powyższych problemów będzie obejmowała następujące zagadnienia:
●    gatunki języka biznesu, 
●    werbalna, niewerbalna i parawerbalna komunikacja w biznesie,
●    kulturowe oraz językowe aspekty kontraktów, spotkań, negocjacji, prezentacji biznesowych, marketingu i reklamy,
●    etyka w biznesie,
●    biznes i stereotypy,
●    typologia kultur,
●    management,
●    kulturowe i językowe aspekty public relations, rekrutacji i pracy w grupie,
●    rola humoru w biznesie,
●    biznes a religia,
●    kultury korporacyjne,
●    zarządzanie konfliktem w biznesie,
●    szok kulturowy,
●    dydaktyka języka biznesu.

Abstrakty opisujące temat prezentacji, liczące do 300 słów, należy wysyłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego
dostępnego na stronie konferencji https://doblacwebpageeng.wixsite.com/doblac2020 w zakładce REJESTRACJA nie później niż do 15 maja 2020.

Każdy prelegent będzie miał 30 minut na wystąpienie (20 minut na prezentację i 10 minut na dyskusję).
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa.
Językami konferencji są angielski i polski.

Wykładowcy plenarni:

Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. Václav Řeřicha, Palacký University Olomouc

Marta Hawkins, PhD, Associate Dean of London School of Science and Technology, Elephant & Castle

dr Władysław Chłopicki, Uniwersytet Jagielloński 

Information

Address:
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA), ul. Bankowa 11a, Katowice
Application deadline for speakers:
15.05.2020
Application deadline for participants:
15.05.2020
Fee:
400 zł (udział z referatem), 300 zł (udział bez referatu)

See also

18.11.2019

Krasiński w Europie – Europa Krasińskiego

Zaprszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Krasiński w Europie – Europa Krasińskiego", która odbędzie się w dniach 19-20 listopada na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

24.09.2019

Edycje krytyczne dzieł literackich. Tradycja a wymogi współczesności. (UWAGA: konferencja przełożona na inny termin, który zostanie podany wkrótce)

Konferencja odbędzie się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 14-15 maja 2020 roku.

02.10.2017

Dramaty Cypriana Norwida. Teksty - konteksty - interteksty / konferencja

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencję "Dramaty Cypriana Norwida. Teksty - konteksty - interteksty". Wydarzenie odbędzie się w dniach 9-10 października 2017 w Sali Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim (Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przemieście 26/28).

09.02.2020

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa w cyklu: Rzeczpospolita domów. Domy opieki duchowej i cielesnej w literaturze i kulturze

Instytut Filologii Akademii Pomorskiej i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zapraszają na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową w cyklu: Rzeczpospolita domów, która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2020 r. Pojęcie Rzeczpospolita domów posiada konotacje historyczne i społeczne, związane jest ze „złotym wiekiem” Rzeczpospolitej szlacheckiej. Z czasem określenie to zyskało status mityczny, odnosi się ono bowiem do wartości uniwersalnych i symbolicznych. D o m – wyrastający z przeszłości, z tradycji i naszego dziedzictwa – zawsze był przestrzenią kreowaną według określonych wzorców, norm, konwencji, a jednocześnie pozostawał miejscem własnym, niepowtarzalnym, jedynym. Różnie wartościowany i nazywany funkcjonował jako ziemiański dworek, dwór lub pałac arystokratyczny, czy książęcy zamek, a w czasach szczególnie trudnych w postaci symbolu i ostoi polskości ujawnił się jako wiejska chata. D o m – przez całe wieki ważny w kulturze Rzeczpospolitej, ważny jest po dzień dzisiejszy, w dalszym ciągu bowiem – chociaż w innym znaczeniu – nasza ojczyzna jest Rzeczpospolitą domów; właśnie te domy (lub ich brak) stanowią przedmiot troski i pragnień tu i teraz bydlących mieszkańców naszego kraju. Domy również organizują przestrzeń naszego codziennego życia – z nich wychodzimy, w nich się zatrzymujemy i do nich wracamy!

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.