Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 19.02.2020 g.11:00
Added on: 26.01.2020

Dr Anna Förster (Lipsk): Theory in Translation. Historia przekładów dzieł literaturoznawstwa poststrukturalnego w Europie Środkowo-Wschodniej / wykład

Type of the event:
Lecture
City or town:
Warszawa

Począwszy od lat 80. XX wieku antropologiczne analizy i teksty Edwarda Saida lub Hansa Blumenberga każą nam postrzegać teorię jako produkt intelektualnego, ale przede wszystkim przestrzennego dystansowania się. Historia idei skupia się w związku z tym na paradygmacie mobilności, czy to w formie badań nad podróżującym lub migrującym naukowcem, czyli travelling theories, czy też w formie badań nad przemieszczaniem się rzeczy lub towarów, czyli histoire croisée.

Historia poststrukturalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej ukazuje problematyczność tych ogólnych założeń, zwłaszcza, że przed rokiem 1989 przemieszczanie, podróże oraz migracja przynajmniej pozornie odbywają się tylko w jedną stronę, mianowicie ze Wschodu na Zachód. Równocześnie nie ma wątpliwości, że od końca lat 60-tych XX wieku następuje intensywna wymiana z francuskimi oraz amerykańskimi teoretyczkami i teoretykami, jak również recepcja zachodnich teorii. Na tę pozorną sprzeczność napotykamy, gdy ujmujemy teorię przede wszystkim jako wydarzenie językowe, a historię idei odpowiednio, jako lingwistyczne i tekstualne wydarzenie pośrednictwa i przekładu.

(informacja organizatorów)

Na podstawie dwóch przykładów z lat 80-tych XX wieku: Marii Janion (seria Transgresje) i czechosłowackiego literaturoznawcy Vladimíra Macury (podręcznik Průvodce po světové literární teorii) dr Anna Förster omawia nie tylko wczesne lektury poststrukturalnej teorii literatury w regionie, ale także stawia pytanie na temat roli (nie)przekładów dla ich odbioru.

Wykład i dyskusja odbędą się w języku angielskim.


Doktor Anna Förster ukończyła studia magisterskie na kierunku translatologii i slawistyki zachodniej na Uniwersytecie w Lipsku. Obroniła pracę doktorską w dziedzinie literaturoznawstwa porównawczego na Uniwersytecie im. Ludwiga Maximiliana w Monachium. Była docentką na Uniwersytecie im. Ludwiga Maximiliana w Monachium oraz na Uniwersytecie w Erfurcie. Jej najnowsza publikacja, to monografia zatytułowana Der Schriftsteller als Philologe. Bohumil Hrabal, Jaroslav Hašek und die Philologie (Würzburg, 2020). Poza tym Anna Förster zajmuje się przekładami literatury z języka czeskiego i języka angielskiego na język niemiecki.

Information

Address:
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 144 im. A. Mickiewicza (I piętro)
Fee:
wstęp wolny
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.