Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 19.02.2020 g.11:00
Added on: 26.01.2020

Dr Anna Förster (Lipsk): Theory in Translation. Historia przekładów dzieł literaturoznawstwa poststrukturalnego w Europie Środkowo-Wschodniej / wykład

Type of the event:
Lecture
City or town:
Warszawa

Począwszy od lat 80. XX wieku antropologiczne analizy i teksty Edwarda Saida lub Hansa Blumenberga każą nam postrzegać teorię jako produkt intelektualnego, ale przede wszystkim przestrzennego dystansowania się. Historia idei skupia się w związku z tym na paradygmacie mobilności, czy to w formie badań nad podróżującym lub migrującym naukowcem, czyli travelling theories, czy też w formie badań nad przemieszczaniem się rzeczy lub towarów, czyli histoire croisée.

Historia poststrukturalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej ukazuje problematyczność tych ogólnych założeń, zwłaszcza, że przed rokiem 1989 przemieszczanie, podróże oraz migracja przynajmniej pozornie odbywają się tylko w jedną stronę, mianowicie ze Wschodu na Zachód. Równocześnie nie ma wątpliwości, że od końca lat 60-tych XX wieku następuje intensywna wymiana z francuskimi oraz amerykańskimi teoretyczkami i teoretykami, jak również recepcja zachodnich teorii. Na tę pozorną sprzeczność napotykamy, gdy ujmujemy teorię przede wszystkim jako wydarzenie językowe, a historię idei odpowiednio, jako lingwistyczne i tekstualne wydarzenie pośrednictwa i przekładu.

(informacja organizatorów)

Na podstawie dwóch przykładów z lat 80-tych XX wieku: Marii Janion (seria Transgresje) i czechosłowackiego literaturoznawcy Vladimíra Macury (podręcznik Průvodce po světové literární teorii) dr Anna Förster omawia nie tylko wczesne lektury poststrukturalnej teorii literatury w regionie, ale także stawia pytanie na temat roli (nie)przekładów dla ich odbioru.

Wykład i dyskusja odbędą się w języku angielskim.


Doktor Anna Förster ukończyła studia magisterskie na kierunku translatologii i slawistyki zachodniej na Uniwersytecie w Lipsku. Obroniła pracę doktorską w dziedzinie literaturoznawstwa porównawczego na Uniwersytecie im. Ludwiga Maximiliana w Monachium. Była docentką na Uniwersytecie im. Ludwiga Maximiliana w Monachium oraz na Uniwersytecie w Erfurcie. Jej najnowsza publikacja, to monografia zatytułowana Der Schriftsteller als Philologe. Bohumil Hrabal, Jaroslav Hašek und die Philologie (Würzburg, 2020). Poza tym Anna Förster zajmuje się przekładami literatury z języka czeskiego i języka angielskiego na język niemiecki.

Information

Address:
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 144 im. A. Mickiewicza (I piętro)
Fee:
wstęp wolny

See also

04.01.2021

Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii

Instytut Literaturoznawstwa oraz Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „MIĘDZY SŁOWAMI – MIĘDZY ŚWIATAMI”. Konferencja kontynuuje cykl spotkań poświęconych wieloaspektowym zagadnieniom z zakresu teorii i praktyki przekładu, które można przyporządkować takim obszarom tematycznym, jak zagadnienia przekładu literackiego, przekładu tekstów użytkowych i fachowych, przekładu audiowizualnego oraz nowoczesne instrumentarium w pracy tłumacza.

27.01.2019

Wykład otwarty dr Małgorzaty Misiak „Wrośnięci - wykorzenieni. Łemkowskie losy”

Pracownia Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską działająca w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na wykład otwarty dr Małgorzaty Misiak pt. "Wrośnięci - wykorzenieni. Łemkowskie losy". Wokół książki: Między Popradem a Osławą. Tożsamość kulturowo-językowa Łemków w ujęciu etnolingwistycznym, Profil, Wrocław 2018. Wykład odbędzie się 30 stycznia 2019 r. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersyteu Wrocławskiego (pl. Nanikera 15a) w sali 140 (pierwsze piętro). Zapraszamy również na bezpośrednią transmisję z wykładu na stronie https://www.facebook.com/glkuwr    

09.06.2019

Komizm historyczny / III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KOMIZM HISTORYCZNY. Konferencja, która odbędzie się w dniach 24-25 października 2019 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5, jest adresowana przede wszystkim do językoznawców i literaturoznawców, a także do badaczy innych dyscyplin humanistycznych i społecznych, np. nauk o kulturze i religii czy filozofii.

10.12.2019

„Elementarz”- spotkanie z twórczością Małgorzaty Filary-Celebudzkiej

 „Elementarz” Małgorzaty Filary-Celebudzkiej to zbiór poetyckich definicji wskazujący, że pisanie, czytanie i w ogóle nazywanie, to forma porządkowania doświadczenia.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.