Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 25.04.2020 - 26.04.2020
Added on: 01.03.2020

Fetysze i przemiany ponowoczesności

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków

Przemiany w obrębie kultury, społeczeństwa, obyczajowości i kształtowanie się coraz to nowych trendów skłaniają do refleksji nad ponowoczesnością, jej cechami charakterystycznymi, obecnymi w niej dążeniami etc. Cywilizacja nieustępliwie pcha ku rozwojowi i zmianom, a te wikłają ludzkie działania w coraz to nowe techniczne rozwiązania, rozrywki, kolejne przedmioty, bez których nie sposób już istnieć, skazując na zapomnienie niektóre wynalazki, zawody, modę czy potrzeby.

Dlatego organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. – choć nie tylko – nad taki problemami, jak:
- zjawiska literackie;
- gadżetomania;
- fetyszyzowane przedmioty;
- konsumpcjonizm XX i XXI wieku;
- modernizmu a postmodernizm w sztuce i nauce;
- nowe technologie (np. w życiu codziennym, medycynie, rozrywce itd.);
- transformacje społeczeństw;
- ekologia, zmiany klimatyczne;
- przemiany w sztuce, kulturze, gospodarce;
- architektura;
- życie w dobie ponowoczesności;
- celebrytyzm;
- media społecznościowe, zjawiska trollingu, hejtu etc.;
- choroby cywilizacyjne;
- seksualność ponowoczesna;
- pornografia;
- memy i twórczość internetowa (blogi, vlogi, kanały YouTube, instagram);
- literatura i sztuka a ponowoczesność;
- film, serial, programy telewizji tradycyjne: reality show itd.;
- platformy streamingowe;
- moda i image; kanony urody męskiej i damskiej;
- feminatywy.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres fp.konferencja@gmail.com mija 31 marca 2020
roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf),
zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:
 abstrakt (max. 600 słów);
 notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil
badawczy
 numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 360 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Information

Application deadline for speakers:
31.03.2020
Fee:
360

See also

25.11.2019

Tekst internetu – internet tekstu. Nowe media w perspektywie teoretycznoliterackiej (UWAGA: WYDARZENIE ODWOŁANE. O nowym terminie organizatorzy poinformują wkrótce)

Koło Teoretyków Literatury Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej "Tekst internetu – internet tekstu. Nowe media w perspektywie teoretycznoliterackiej", która odbędzie się 3-4 kwietnia 2020 roku na Uniwersytecie Gdańskim.

13.12.2019

Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku

Katedra Literatury Polskiej i Rosyjskiej, Wydział Literaturoznawstwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję naukową Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku, która odbędzie się w dniach 10-11 września 2020 r. w Bydgoszczy.

17.01.2020

Komunikacja - język - kultura. Nowe ścieżki w glottodydaktyce polonistycznej

Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w dniach 17-18 kwietnia 2020 r. konferencję naukową zatytułowaną: „Komunikacja - język - kultura. Nowe ścieżki w glottodydaktyce polonistycznej”.

03.10.2017

Spory romantyczne i spory o romantyzm (dawne i nowe) / konferencja

Wydział „Artes Liberales” i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów nad Europejskim Romantyzmem zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. „Spory romantyczne i spory o romantyzm (dawne i nowe)”. Konferencja odbędzie się w dniach 10–11 października 2017 roku w Warszawie (w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Dobrej 72).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.