Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 21.08.2021
Added on: 21.08.2021

Homo agens STANISŁAWA VINCENZA

Type of the event:
Call for papers
City or town:
London

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (ZPPnO), Uniwersytet w Hajfie (UH), Instytut Filologii Polskiej i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr), Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (UAP), Towarzystwo Karpackie (Warszawa)

oraz współorganizator

Instytut Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Londynie (PUNO)

serdecznie zapraszają badaczy spuścizny literackiej i czytelników dzieł Stanisława Vincenza do zgłaszania swoich wystąpień  w londyńskiej międzynarowej konferencji naukowej, która odbędzie się w systemie online 18–19 grudnia 2021.

 

Temat konferencji
Homo agens Stanisława Vincenza” jest hasłem wywoławczym, które zostało zainspirowane współczesnym doświadczeniem pandemii jako czasu wymagającego działania. Dystans społeczny, izolacja i lockdown stały się udziałem większości ludzi na świecie, a jednocześnie wszyscy byliśmy i jesteśmy świadkami spektakularnej i poruszającej aktywności jednostek, grup zawodowych i społeczeństw. Co zapamiętamy z tych przeciągających się miesięcy zarazy? Czego się dowiemy o sobie i ludzkich wspólnotach? Czy dzięki pandemii możemy inaczej spojrzeć na doświadczenia naszych przodków oraz Innych – w przeszłości lub w teraźniejszości dziejącej się lub wypartej/wypchniętej poza horyzont naszej egzystencji? Ile z aury zarazy potrafimy dostrzec w wojnie, czystkach etnicznych, emigracji, uwięzieniu i wykluczeniu?

W głównym kręgu naszych zainteresowań pozostaje biografia oraz spuścizna pisarska i myślowa Stanisława Vincenza – autora i filozofa wiążącego pojęcie wolności z działaniem. Proponujemy ukierunkowaną, choć przecież niezawężoną, lekturę PołoninyPowojennych perypetii SokratesaDialogów z Sowietami, esejów, brulionów i korespondencji, aby usłyszeć raz jeszcze głos Vincenza, który był świadkiem i uczestnikiem kilku dziejowych przełomów i dramatycznych procesów społecznych: rewolucji przemysłowej w Karpatach Wschodnich, narodzin nacjonalizmu niszczącego tkankę wspólnot lokalnych, obu wojen światowych, Zagłady, emigracji i osamotnienia. Czy spójność tego pisarstwa potwierdza się w sferze programu etycznego wpisanego w dokumenty życia osobistego i literacką fikcję? Dokąd sięgają korzenie Vincenzowskiego imperatywu działania i czym się kieruje jego homo agens? Co jest istotą „słowa dla świata” wpisanego w wielokulturową i wielojęzyczną tetralogię huculską?

Konferencja kierowana jest do środowiska naukowego związanego w szczególności z naukami humanistycznymi, medioznawców, historyków i nauczycieli.

____________

➤ Języki konferencyjne: angielski, ukraiński, polski

➤ Czas wystąpienia: 20 min.

____________

Rada Naukowa Konferencji

dr Dorota Burda-Fischer (UH)
dr hab. Jan A. Choroszy (UWr)
prof. dr Michael Fleming (PUNO)
dr Justyna Gorzkowicz (ZPPnO, PUNO)
prof. dr hab. Józef Olejniczak (UŚ)
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (KUL)
dr hab. Włodzimierz Próchnicki, prof. UJ (UJ)
dr hab. Jakub Żmidziński, prof. UAP w Poznaniu (UAP)

Komitet Organizacyjny

dr Dorota Burda-Fischer (UH)
dr hab. Jan A. Choroszy (UWr)
dr Justyna Gorzkowicz (ZPPnO)
Regina Wasiak-Taylor (Prezes ZPPnO)
dr hab. Jakub Żmidziński, prof. UAP w Poznaniu (UAP)

Sekretariat i Zespół Realizacyjny
dr Teresa Folga-Naidoo (PUNO)
Adrian Ligęza (PUNO)
Jarosław Solecki (PUNO)

____________

➤ Informacje organizacyjne, opłaty

Propozycje wystąpień należy przesłać w postaci wypełnionego formularza (formularz do pobrania)

Abstrakty w języku polskim i angielskim wraz z kartą rejestracyjną prosimy nadesłać do dnia 20 października br. na adres: konferencjezppno@gmail.com z dopiskiem „VINCENZ”.

Koszty udziału w konferencji

Opłata pokrywa koszty administracyjne, materiały konferencyjne oraz zaświadczenie o uczestnictwie.

Udział czynny (po potwierdzeniu przyjęcia referatu) – £60,
udział bierny jest bezpłatny.

W wypadku publikacji artykułu w recenzowanej monografii naukowej – opłata dodatkowa – £50 (publikacja po uzyskaniu pozytywnych recenzji).

Wpłat należy dokonywać na konto brytyjskie:

The Polish Writers Abroad Charity
RBS The Royal Bank of Scotland
Account number 1353 4344
Sort code 16-00-82
IBAN GB66 160082 13534344
BIC RBOS GB 2L
Z dopiskiem „VINCENZ”

Opłaty można również wnieść na konto w Polsce:
Dla uczestników czynnych (po potwierdzeniu przyjęcia referatu) – 300 zł,
udział bierny jest bezpłatny.
W wypadku publikacji artykułu w recenzowanej monografii naukowej – opłata dodatkowa – 250 zł (publikacja po uzyskaniu pozytywnych recenzji).

Wpłaty na konto polskie:

Towarzystwo Karpackie
75 1020 1185 0000 4602 0074 3104
z dopiskiem „VINCENZ w Londynie

____________

➤ Kalendarium:

● 20.10. 2021 – ostateczny termin przesłania wypełnionej karty zgłoszeniowej (do pobrania tutaj)
● 20.11. 2021 – ogłoszenie programu konferencji
● 05.12. 2021– publikacja księgi abstraktów
● 18-19. 12. 2021 – konferencja online
● styczeń / luty 2022 – informacja o publikacji monografii

____________

Konferencja naukowa Homo agens Stanisława Vincenza Stanislaw Vincenz’s homo agens jest częścią międzynarodowego projektu badawczo-wystawienniczego 2021 / 2022. Więcej o projekcie na stronie: TWÓRCZOŚĆ STANISŁAWA VINCENZA U PROGU XXI WIEKU. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE / THE WORKS OF STANISŁAW VINCENZ ON THE THRESHOLD OF THE 21ST CENTURY. AN INTERDISCIPLINARY APPROACH. W ramach realizacji projektu zostanie także m.in. zorganizowana wirtualna wystawa Dialogi Vincenza / Vincenz’s Dialogues w 3D Blue Point Art Gallery London.

 

Information

Application deadline for speakers:
20.10.2021
Author:
Author:
Justyna Gorzkowicz

Antropolog kulturowy ze specjalnością literaturoznawczą, krytyk artystyczny; wicedyrektor Instytutu Kultury Europejskiej PUNO Londyn

Added on:
21 August 2021; 22:39 (Justyna Gorzkowicz)
Edited on:
22 August 2021; 01:04 (Piotr Bordzoł)

Related to the event


See also

21.08.2021

Stanisław Vincenz – Czarnohora: miejsce i nie-miejsce

W pięćdziesiątą rocznicę śmierci Stanisława Vincenza mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową poświęconą refleksji nad życiem, twórczością i oddziaływaniem społecznym i kulturowym autora cyklu Na wysokiej połoninie.

06.11.2017

Autorzy naszych lektur na nowo odczytani

Konferencja "Autorzy naszych lektur na nowo odczytani" jest organizowana przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Oddział w Szczecinie,  Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa  US oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczyucieli.

03.08.2018

Oblicza polskiego patriotyzmu. Literatura – kultura – język (od czasów najdawniejszych do współczesności)

W roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.  Zaowocowała ona szeregiem dyskusji, spotkań i konferencji naukowych na temat znaczenia tej doniosłej daty dla kształtowania się postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie w różnych okresach historycznych. Olsztyńskie środowisko polonistyczne pragnie także zaznaczyć swoją obecność w tej debacie. 

07.11.2019

Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach

Wydział Zarządzania i Transportu, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Wydział Humanistyczno-Społeczny, Katedra Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Katedra Socjologii i Historii Wojskowości Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Wydział Humanistyczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na jubileuszową X edycję cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji medialnej pt. "Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach".

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.