Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 20.09.2023 - 22.09.2023
Added on: 27.05.2023

II Międzynarodowy Kongres Języka i Kultury Polskiej

Type of the event:
Congress
City or town:
Szczecin
Target groups:
Students, Independent academics, Teachers, Educators

W imieniu Instytutu Językoznawstwa oraz Instytutu Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Międzynarodowym Kongresie Języka i Kultury Polskiej, który odbędzie się w dn. 20–22 września 2023 roku w Szczecinie.

Celem kongresu jest stworzenie przestrzeni do dyskusji wokół różnorodnych aspektów języka, literatury oraz kultury polskiej, wymiana doświadczeń oraz integracja badaczy z krajowych i międzynarodowych ośrodków naukowych.

Nasze zaproszenie kierujemy do językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, historyków, medioznawców, socjologów, tłumaczy i innych zainteresowanych osób zajmujących się językiem, literaturą oraz kulturą polską.

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki wystąpień znajdziecie Państwo w załączonym zaproszeniu oraz na stronie internetowej mkjkp.usz.edu.pl
 

Termin zgłoszeń upływa 28 maja 2023r.

Information

Address:
online
Application deadline for speakers:
28.05.2023
Added on:
27 May 2023; 05:59 (Agnieszka Szczaus)
Edited on:
18 September 2023; 10:28 (Agnieszka Szczaus)

See also

06.05.2021

Międzynarodowy Kongres Języka i Kultury PolskiejSzczecin, 22 - 24 września 2021 r.

Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowym Kongresie Języka i Kultury Polskiej, który odbędzie się w dn. 22–24 września 2021 roku. Nasze zaproszenie kierujemy do językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, historyków, medioznawców, socjologów, tłumaczy i innych zainteresowanych osób zajmujących się językiem i kulturą polską.

24.11.2022

VIII Światowy Kongres Polonistów: FILOLOGIA – OD/NOWA. JĘZYK–LITERATURA–KULTURA W EPOCE CYFROWEJ

Kolejny VIII Światowy Kongres Polonistów odbędzie się w dniach 12-14 lipca 2023 roku w Krakowie. Organizatorami Kongresu są Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych.

19.11.2017

III Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Miasto Lublin, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN, Towarzystwo Przyjaciół KUL i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zapraszają do udziału w III Kongresie Dydaktyki Polonistycznej, który odbędzie się  w KUL w dniach 22-25 listopada 2017 r. Kongres będzie stanowił część obchodów 100-lecia KUL, a honorowy patronat nad nim objął Rektor KUL.

18.05.2022

I Kongres Polskiego Przekładoznawstwa. Koncepcje - metodologie - działania

Pierwszy Kongres Polskiego Przekładoznawstwa stawia sobie za cel uwidocznienie i docenienie aktywności polskich środowisk przekładoznawczych. Kongres będzie okazją do spotkania badaczy przekładu reprezentujących różne dyscypliny i szkoły z ośrodków naukowych całego kraju. Pozwoli na wzajemne poznanie się i nawiązanie współpracy, odnalezienie nowych obszarów i możliwości wspólnego działania oraz międzydyscyplinarnej i międzyinstytucjonalnej konsolidacji, zapewniającej podniesienie efektywności realizacji projektów badawczych, a tym samym ich międzynarodowej konkurencyjności. (Z informacji Organizatorów).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.