Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 01.10.2019 g.13:00
Added on: 21.09.2019

Inauguracja europejskiego projektu dla otwartej nauki OPERAS-P w Instytucie Badań Literackich PAN

Type of the event:
Meeting
City or town:
Warszawa

Konsorcjum OPERAS otrzymało 2 miliony euro od Komisji Europejskiej z programu Horyzont 2020 na realizację nowego dwuletniego projektu OPERAS-P (Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities – Preparation). Celem projektu jest rozwój OPERAS, europejskiej infrastruktury badawczej dla otwartej komunikacji naukowej w naukach humanistycznych i społecznych. Serdecznie zapraszamy na publiczną inaugurację projektu, która odbędzie się 1 października o 13:00 w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie (Nowy Świat 72, s. 144).

Innowacyjne działania na rzecz otwartej komunikacji naukowej, realizowane w ramach projektu OPERAS-P, umożliwią międzynarodowy dostęp do publikacji z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, dzięki ujednoliceniu standardów, zapewnieniu interoperacyjności między różnymi usługami wydawniczymi oraz powiązania z europejską chmurą dla otwartej nauki (EOSC).

Trzy główne zadania projektu obejmują: 

 • przygotowanie wniosku o umieszczenie infrastruktury OPERAS na “europejskiej Mapie Drogowej” ESFRI  - Europejskiego Forum Strategicznego ds. Infrastruktur Badawczych; 
 • poszerzenie działalności OPERAS o nowe, innowacyjne usługi (m.in. przekształcenie bazy DOAB w celu dalszego ułatwienia wyszukiwania książek wydanych w wolnym dostępie czy organizacja katalogu usług oferowanych przez infrastrukturę, wypracowanych w ramach projektów HIRMEOS i TRIPLE);
 • działania na rzecz rozwoju konsorcjum (m.in. opracowanie długofalowej strategii rozwoju, organizacja warsztatów i spotkań informacyjnych przez instytucje partnerskie).

Instytut Badań Literackich PAN kieruje pakietem roboczym nr 6, poświęconym kierunkom rozwoju infrastruktury OPERAS, w ramach którego opracowane zostaną takie zagadnienia komunikacji naukowej w naukach humanistycznych i społecznych jak innowacyjne modele biznesowe dla wydawców, otwarte dane badawcze, “biblioróżnorodność” i wielojęzyczność, nowe formy i praktyki pisarskie, ewaluacja innowacyjnych badań.

Uwagi wstępne wygłosi prof. Emanuel Kulczycki (UAM/Komitet Ewaluacji Nauki/ ENRESSH). Następnie kierownik projektu, Pierre Mounier (CNRS), zaprezentuje główne cele i zadania OPERAS, w tym plany rozwoju infrastruktury na poziomie europejskim w ścisłej współpracy z partnerami narodowymi (lista członków konsorcjum poniżej).

Szczególnie zapraszamy osoby i instytucje działające na rzecz otwartej nauki w Polsce, w tym przedstawicieli wydawców naukowych, repozytoriów i redakcji czasopism.

Prosimy o mejlowe potwierdzenie przybycia na adres: marta.blaszczynska@ibl.waw.pl.

Konsorcjum realizujące projekt OPERAS-P składa się z 16 partnerów z 11 państw europejskich:

 1. CNRS (Huma-Num  i OpenEdition) z Francji
 2. Coimbra University z Portugalii
 3. DARIAH ERIC z Francji
 4. EGI z Holandii
 5. EKT z Grecji
 6. IBL PAN z Polski
 7. Max Weber Stiftung z Niemiec
 8. OAPEN z Holandii
 9. UGOE z Niemiec
 10. Unito z Włoch
 11. Open Book Publisher z Wielkiej Brytanii
 12. UniZd z Chorwacji
 13. Universite du Luxembourg z Luksemburga
 14. X-Officcio ze Szwecji
 15. University of Milano-Bicocca z Włoch
 16. Lexis z Włoch

Kierownikiem projektu jest Pierre Mounier, Wicedyrektor OpenEdition, koordynator infrastruktury OPERAS. Zespołem IBL PAN kieruje Maciej Maryl.


The project OPERAS-P will be funded by the European Commission in the Horizon 2020 framework for 24 month with approximately 2 million Euros. OPERAS-P (Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities – Preparation) project will support the development of OPERAS, the European Research infrastructure for open scholarly communication in the Social Sciences and Humanities (SSH).

As part of this development OPERAS-P will address the necessary requirements with three objectives: supporting OPERAS application to the ESFRI roadmap, start the implementation of innovative services, and support the expansion of the consortium. In parallel, this work will enable OPERAS to be a legal entity as an AISBL incorporated in Brussels. The consortium of the infrastructure currently consists of nine core group members and 40 partners in 16 countries. 16 partners of the infrastructure will work together in the project OPERAS-P. The Kick-Off Meeting will take place at October 1st and 2nd in Warsaw, Poland.

The preparation of the infrastructure will entail implementing a network of services supporting researchers needs, supporting outreach, and supporting advocacy and innovation in the open scholarly communication ecosystem. It is the aim to ensure the outreach and advocacy for open scholarly communication in the SSH. The implementation of innovative services will address the development of a transnational access to publication services, based on the adoption of common standards, the interoperability between publishing services and bridging towards the EOSC portal.

The main services that will be developed in the project are:

 • Transnational Access to publication services
 • Redevelopment of DOAB as a central service to ensure the discoverability of open access books and delivering global certification for research funders and libraries
 • Structuration of OPERAS catalog of services built from past (HIRMEOS) and current (TRIPLE) projects.

Focusing on the innovative practices and models emerging in the field of scholarly communication in the SSH, there are strategies to address data FAIRification, bibliodiversity, innovate business models for OPERAS members, and the future of scholarly writing.

The project has a consortium of 16 partners from 11 European countries:

OPERAS-P will be coordinated by Pierre Mounier (Open Edition), coordinator of OPERAS.

(source: https://operas.hypotheses.org/2774, by · 11/09/2019)

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.