Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 27.04.2023 - 27.04.2023
Added on: 06.03.2023

Integracja w przestrzeni humanistycznej

Type of the event:
Conference

Insytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Sekcja Dydaktyków Koła Naukowego Polonistów zapraszają na ósmą Ogólnopolską Konferencję Naukową z serii „Obszary Polonistyki".

Zdj. Markus Winkler

Tematem konferencji będzie idea integracji w szeroko rozumianej perspektywie humanistycznej. Proponowane zagadnienia dotyczą edukacji polonistycznej, glottodydaktyki oraz pedagogiki.

Proponowane tematy:

- związki literatury z innymi dziedzinami sztuki (malarstwo, muzyka, rzeźba, film);

- kształcenie literackie i językowe;

- między intergracją a interdyscyplinarnością (literatura i filozofia, historia, wiedza o kulturze, aksjologia);

- integracja literatury z grami komputerowymi i nowoczesnymi technologiami;

- klasy integracyjne (uczniowie z niepełnosprawnością w klasie szkolnej);

- nauczanie integrujące w glottodydaktyce polonistycznej;

- edukacja włączająca i integracyjna – problemy i wyzwania;

- wykluczenie w klasie szkolnej;

- integracja osobowości / pojęcie osobowości zintegrowanej;

Organizatorzy pozostają otwarci na wszelkie propozycje badawcze związane z tematyką konferencji.

Zgłoszenia (z podaniem afiliacji i abstraktem) należy nadsyłać, wypełniając formularz zgłoszeniowy, w nieprzekraczalnym terminie do 9 kwietnia 2023 r. na adres: konferencja.integracja.ur@gmail.com

Konferencja odbędzie się 27 kwietnia 2023 r. na platformie MS Teams.

Opłata konferencyjna wynosi 50 złotych.

 

Komitet Naukowy Konferencji:

dr hab. Agata Kucharska-Babula, prof. UR

dr hab. Dorota Karkut, prof. UR

Komitet Organizacyjny:

mgr Aleksandra Nowak

mgr Beata Strzępek-Leśniak

Wydarzenie jest organizowane ku pamięci Profesora Henryka Kurczaba – twórcy koncepcji nauczania integrującego i rzeszowskiej szkoły integracji.

Gościem będzie Profesor Anna Janus-Sitarz.

Do udziału w konferencji zaproszeni są przedstawiciele różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, w tym wykładowcy, doktoranci i studenci, a także nauczyciele oraz osoby zainteresowane wymienionymi propozycjami tematycznymi.

Przewidywana jest publikacja pokonferencyjna (po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji) w czasopiśmie „Dydaktyka Polonistyczna” (20 pkt. na liście MEiN).

 

Information

Address:
MS Teams
Application deadline for speakers:
09.04.2023
Fee:
50 PLN
Added on:
6 March 2023; 17:51 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
6 March 2023; 17:51 (Piotr Bordzoł)

See also

23.02.2022

Zaproszenie do publikacji w czasopiśmie naukowym "Dydaktyka Polonistyczna"

Redakcja czasopisma naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego „Dydaktyka Polonistyczna” (poprzedni tytuł: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka”) serdecznie zaprasza do współpracy dydaktyków, literaturoznawców, językoznawców oraz kulturoznawców – doświadczonych badaczy, doktorantów oraz nauczycieli

03.07.2018

Nowości w glottodydaktyce polonistycznej – perspektywa międzynarodowa: teoria i praktyka

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji glottodydaktycznej "Nowości w glottodydaktyce polonistycznej – perspektywa międzynarodowa: teoria i praktyka", która odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2018 r.

12.10.2020

Edukacja polonistyczna w (z)reformowanej szkole

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa serdecznie zapraszają na zdalną konferencję naukową Sekcji Dydaktyków Koła Naukowego Polonistów "Edukacja polonistyczna w (z)reformowanej szkole", która odbędzie się w 26 listopada.

28.04.2019

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: "ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI", Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny

     To już VIII Konferencja z cyklu "Żydzi Wschodniej Polski", mająca na celu zaprezentowanie artystów i twórców XIX i XX wieku - tych znanych i mniej rozpoznawanych na mapie humanistyki. Zagadnienia badawcze dotyczą rozmaitych obszarów wiedzy - patrz program w załączeniu. Edycja VIII dotyczy światów artystów żydowskich z Europy Środkowo-Wschodniej. Patronem Konferencji jest w tym roku Rosa Raisa - wybitna śpiewaczka urodzona w Białymstoku. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.