Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 06.06.2023
Added on: 29.05.2023

Język jako świadectwo kultury VIII

Type of the event:
Conference
City or town:
Kielce
Target groups:
Students, PhD Students, Others

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckie Towarzystwo Naukowe
oraz Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne serdecznie zapraszają na VIII Ogólnopolską Naukową Konferencję Studencko-Doktorancką „Język jako świadectwo kultury”

Prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia wraz z abstraktem do dnia 21 maja 2023 r drogą elektroniczną na adres: dialekt.doktoranci@gmail.com

W temacie wiadomości prosimy wpisać: Język jako świadectwo kultury.
O przyjęciu zgłoszenia poinformujemy Państwa drogą elektroniczną. Równocześnie pragniemy Państwa poinformować, że planujemy organizację konferencji w trybie online. Szczegółowe informacje organizacyjne w tym zakresie będą przekazywane Państwu na bieżąco.
Prosimy o uiszczenie opłaty w wysokości 200 zł, która obejmuje wszelkie koszty związane z organizacją konferencji oraz opublikowaniem tekstu w punktowanej monografii wieloautorskiej:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe
Raiffeisen Polbank
47 1750 0012 0000 0000 2272 1313
tytułem: konferencja Język + imię i nazwisko uczestnika
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: dialekt.doktoranci@gmail.com lub telefoniczny: 517 144 931
Bardzo uprzejmie prosimy o złożenie artykułów naukowych do dnia 20 czerwca 2023 r.


Komitet Organizacyjny
dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK
dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK
mgr Katarzyna Pietrzyk
mgr Artur Kornacki

Information

Application deadline for speakers:
21.05.2023
Fee:
200
Published by:
Added on:
29 May 2023; 22:10 (Magdalena Płusa)
Edited on:
29 May 2023; 22:11 (Magdalena Płusa)

See also

25.02.2021

VI Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka "Język jako świadectwo kultury"

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne oraz Kieleckie Towarzystwo Naukowe oraz zapraszają na VI już ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką "Język jako świadectwo kultury".

05.12.2022

JĘZYK JAKO ŚWIADECTWO KULTURY

VII ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne oraz Kieleckie Towarzystwo Naukowe

21.03.2018

Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo - III ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka

Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne Kieleckie Towarzystwo Naukowe oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na III ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką "Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo" Czas i miejsce: 24 kwietnia 2018 roku, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15 G.

13.04.2016

Kategorie kultury II - Ciało jako paradygmat kultury i natury / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  Informacje organizacyjne dla uczestników 1. Konferencja odbędzie się 18.10.2016 r. w budynku Instytutu Filologii Polskiej w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15 G. 2. Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy przesyłać do 30.06.2016 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: cialoujk@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Jana Kochanowskiego ul. Świętokrzyska 15 (Sekretariat: B 208, budynek G) 25-406 Kielce z dopiskiem: Konferencja o ciele. 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń na podstawie otrzymanych abstraktów. O przyjęciu zgłoszenia poinformujemy pocztą elektroniczną do dnia 15.07.2016 r. 4. Opłata konferencyjna wynosi 350 złotych. Opłata obejmuje: recenzje, koszt publikacji tekstu, poczęstunki podczas przerw w obradach, obiad, materiały konferencyjne. Czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 20 minut. 5. Płatności należy dokonać przelewem do 10.09.2016 roku na konto: Raiffeisen Bank Polska S.A 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237 z tytułem przelewu: w tytule imię i nazwisko z dopiskiem „ciało” 6. Uczestnicy otrzymają e-mail zawierający program konferencji oraz mapę z wyznaczonymi najważniejszymi punktami: miejscem konferencji i posiłków. 7. Po zakwalifikowaniu referatów roześlemy Państwu informację o bazie noclegowej. 8. Kontakt: cialoujk@gmail.com dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK tel. kom. 660 204 532

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.