Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 22.04.2021 - 23.04.2021
Added on: 04.01.2021

Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii

Type of the event:
Conference
City or town:
Olsztyn
Target groups:
Independent academics, Doctors, Translators

Instytut Literaturoznawstwa oraz Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „MIĘDZY SŁOWAMI – MIĘDZY ŚWIATAMI”.

Konferencja kontynuuje cykl spotkań poświęconych wieloaspektowym zagadnieniom z zakresu teorii i praktyki przekładu, które można przyporządkować takim obszarom tematycznym, jak zagadnienia przekładu literackiego, przekładu tekstów użytkowych i fachowych, przekładu audiowizualnego oraz nowoczesne instrumentarium w pracy tłumacza.

Z założenia konferencja ma mieć interdyscyplinarny charakter. W związku z tym zapraszamy do udziału w niej nie tylko tłumaczy i lingwistów, ale i literaturoznawców, kulturoznawców, a także reprezentantów innych dyscyplin humanistycznych. Przedmiotem refleksji staną się bowiem szeroko rozumiane problemy z zakresu komunikacji międzykulturowej w sytuacjach przekładu. W związku z interdyscyplinarnością tych dziedzin, referaty dotyczyć mogą m.in. następujących zagadnień:

- studia nad teorią i praktyką przekładu tekstów literackich;

- metodologia tłumaczenia tekstów literackich;

- przekład literacki w perspektywie komunikacji międzykulturowej;

- przekład audiowizualny w kontekście komunikacji międzykulturowej;

- adaptacje filmowe utworów literackich jako system kodów;

- kody kulturowe w przekładzie;

- granice i wyzwania komunikacji w przekładzie;

- przekład specjalistyczny itd.

Obrady prowadzone będą w języku: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Konferencja odbędzie się online na platformie Zoom. Czas wygłaszania referatu nie powinien przekroczyć 20 minut.

Przedstawione artykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji mogą zostać opublikowane w kolejnym tomie monografii z serii „Między słowami – między światami”.

Prosimy o zgłoszenie tematu wystąpienia do 14 marca 2021 roku.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpi do 21 marca 2021 roku.

Koszt udziału w konferencji wynosi 200 PLN. Opłatę konferencyjną należy uiścić do 31 marca 2020 roku na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (numer konta zostanie podany w piśmie potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę wysłać pocztą elektroniczną na adres: miedzy.slowami.uwm@wp.pl

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM (przewodnicząca)

dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM (przewodnicząca)

dr Katarzyna Kodeniec (sekretarz)

dr Anna Krawczyk-Łaskarzewska

dr Olga Letka-Spychała

Information

Address:
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Application deadline for speakers:
14.03.2021 00:00
Fee:
200,00 zł
Added on:
4 January 2021; 10:56 (Grzegorz Igliński)
Edited on:
4 January 2021; 10:56 (Mariola Wilczak)

See also

11.02.2018

„Między słowami – między światami". Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Między słowami – między światami". Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, która odbędzie się 23-24 kwietnia 2018 r.

17.06.2016

Przestrzenie przekładu 2

Organizator: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach   Miejsce: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5 Komitet naukowy:

27.05.2016

Potrzeby współczesnej dydaktyki akademickiej i dydaktyki przekładu

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki, Uniwersytet Gdański  Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka, Uniwersytet Gdański  Katedra Filologii Germańskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

15.02.2017

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

Szanowni Państwo,   W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna literatura brytyjska w Polsce” podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy.     Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce.     W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju.     Czy dziś, gdy Polacy stanowią  największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska?   Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa  na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce?   Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?   Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.