Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 22.10.2014 g.09:00 - 24.10.2014 g.14:00
Added on: 11.11.2015

KONFERENCJA Z OKAZJI 500-LECIA „MELENCOLII” ALBRECHTA DÜRERA. ŚWIATY MELANCHOLII

Type of the event:
Conference
City or town:
Opole
Organisers:

KONFERENCJA Z OKAZJI 500-LECIA „MELENCOLII” ALBRECHTA DÜRERA.
ŚWIATY MELANCHOLII

PROGRAM:

 

ŚRODA 22 PAŹDZIERNIKA

Sala odczytowa Muzeum Śląska Opolskiego (wejście od ul. Muzealnej)

9.15-9.30 – otwarcie konferencji

9.30-11.10

·      Dr hab. Andrzej K. Kuropatnicki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Medyczne i religijne aspekty melancholii  

·      Dr hab., prof. UO Bogusław Czechowicz (Uniwersytet Opolski, Uniwersytet w Hradcu Králové) – „Melencolia I” Albrechta Dürera jako „dyptyk”?

·      Dr Anna Maria Skibska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – O dwóch aspektach melancholii indukowanych miedziorytem Albrechta Dürera

·      Dr Joanna Zagożdżon (Uniwersytet Opolski) – Hieroglifika zwierzęca i melancholia w graficznych kompozycjach Albrechta Dürera

11.10-11.50 – dyskusja

11.50-12.10 – przerwa

12.10-13.30

·      Dr Agnieszka Osińska (PSP nr 5 w Wałbrzychu) – „Jak szatan w chmurze, wyjąc z boleści, w noc się zanurzę…”. Melancholia w twórczości Williama Blake’a

·      Dr Edyta Chlebowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Nie tylko „Solo” - figury melancholii w plastycznej twórczości Norwida

·      Dr hab. Piotr Chlebowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Norwidowe przezwyciężanie melancholii. („Quidam”-„Marionetki”- „Solo”)

13.30-14.00 – dyskusja

14.00-15.15 – przerwa

15.15-17.00

·      Mgr Monika Bednarczyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – „Stacja szósta: Św. Weronika ociera twarz Jezusowi”- między melancholią a ekstazą

·      Mgr Adam Szeląg (Uniwersytet Wrocławski) – Wymiary „Melancholii” Jacka Malczewskiego - wizjonerskie, wielowątkowe i monumentalne wyobrażenie ojczyzny

·      Dr Andrzej Franaszek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Flet Szczurołapa. O melancholii w twórczości Pawła Huelle

·      Mgr Tomasz Górny (Uniwersytet Jagielloński) – Melancholia speculativa. „Doktor Faustus” Tomasza Manna między Dürerem a Schönbergiem

17.00-17.20 – przerwa

17.20-18.10

·      Dr Aneta Jurzysta (Uniwersytet Rzeszowski) – Dürer wiecznie żywy albo o mrokach niemieckiej duszy. Oblicza melancholii w literaturze niemieckiej ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Gottfrieda Benna, Petera Weissa i Güntera Grassa

·      Dr Estera Głuszko-Boczoń (Uniwersytet Rzeszowski) – W obronie prawa do melancholii. Ślimacza ścieżka między bezruchem a aktywnością w powieści „Z dziennika ślimaka” Güntera Grassa

18.10-18.50 – dyskusja

 

CZWARTEK 23 PAŹDZIERNIKA

Uniwersytet Opolski, Collegium Maius, pl. Kopernika 11

Sekcja I (Sala 306)

9.15-11.15

·      Mgr Maria Janoszka (Uniwersytet Śląski) – Estetyka melancholii w „Rękopisie znalezionym w Saragossie” Jana Potockiego

·      Dr hab. Marek Dybizbański (Uniwersytet Opolski), Wczesne dramaty Józefa Korzeniowskiego – liryzm i melancholia?

·      Dr Monika Kulesza-Gierat (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – „Wstyd mi wielu melancholii byrońskich" - ćwiczenia  duchowe Słowackiego w walce z melancholią

·      Dr Urszula M. Pilch (Uniwersytet Jagielloński) – Kategoria braku w liryce Juliusza Słowackiego

11.15-11.45 – przerwa

11.45-13.00

·      Mgr Aleksandra Łęgowik (Uniwersytet Wrocławski) – „Czy tylko przypadkiem nie ma fiksacji ten pan Chryzanty?”, czyli o obliczach melancholii w „Czarnych oczach” Ludwika Sztyrmera

·      Dr hab. Piotr Śniedziewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Czarne słońce Dürera i romantyzm francuski

·      Mgr Dominika Skiba (Uniwersytet Wrocławski) – Czarne światło boskiego Francuza i czarne słońce przeklętego dziecka. W poszukiwaniu źródeł obłędu

13.00-13.40 – dyskusja

Sekcja II (Sala 301)

9.15-11.15

·      Dr hab., prof. UWr Magdalena Jonca (Uniwersytet Wrocławski) – Smutek męski, kobieca melancholia… Sytuacje prywatne, konteksty intymne w literaturze XIX wieku

·      Dr Joanna Mańkowska (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie) – Melancholia miłosci i smierci w powiesci „Sonata de otoño” („Sonata jesienna”) Ramona del Valle-Inclana: „jesienne” doswiadczenie modernistycznego Don Juana

 

 

 

·      Dr Patrycja Spytek (Uniwersytet Warszawski) – Tragizm postaci w opowiadaniach miłosnych Iwana Bunina

·      Mgr Maciej Sagata (Uniwersytet Warszawski) – Pani Bovary jako symbol melancholii w literaturze środkowoeuropejskiej

·      Dr hab. Anna Ledwina (Uniwersytet Opolski) – Szaleństwo jako wyraz melancholijnego przeżywania rzeczywistości przez bohaterki prozy Marguerite Duras

11.15-11.45 – przerwa

11.45-13.00

·      Mgr Daria Gosek (Uniwersytet Jagielloński) – Pejzaże melancholii. Światy wewnętrzne H.-F. Amiela

·      Dr hab., prof. KUL Beata Obsulewicz-Niewińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Melancholia Sahi-beja

·      Mgr Katarzyna Gościniak (Uniwersytet Warszawski) – Poeta zranionej świadomości. Melancholia Jerzego Lieberta w „Listach do Agnieszki”

13.00-13.40 – dyskusja

13.40-15.10 – przerwa

Sekcja I (Sala 301 lub Sala Senatu)

15.20-17.10

·      Dr hab. Hanna Ratuszna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Cierpienia Saturna - tropy młodopolskie

·      Mgr Marta Makowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – Kazimierz Przerwa-Tetmajer wobec zagadki istnienia. „Melancholia” jako impresjonistyczna formuła poszukiwania definicji  człowieka

·      Prof. Jolanta Szulakowska (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach) – Romański idiom dekadenckiej melancholii - muzyka francuska i "Goyescas" Enrico Granadosa

·      Dr hab. Sabina Brzozowska (Uniwersytet Opolski) – „Będziemy pili!” Melancholia w „Próchnie” Berenta

17.10-18.10 – dyskusja

Sekcja II (Sala 306)

15.10-17.10

·      Dr Anna Roter-Bourkane (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Metropolia. Prowincja. Melancholia. O powieściach Virginii Woolf

·      Dr Mateusz Bourkane (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przestrzenie melancholii w twórczości J. R. R. Tolkiena

·      Prof. Krystyna Modrzejewska (Uniwersytet Opolski) – Doświadczanie samotności i niemocy w teatrze Samuela Becketta

·      Mgr Agata Janiak (Uniwersytet Wrocławski) – Melancholia jako sposób refleksji. O Józefie Czapskim i jego tęsknocie do prawdy

·      Mgr Paweł Jasnowski (Uniwersytet Jagielloński) – Georges Perec i melancholia. Zarys geografii melancholicznej

17.10-18.10 – dyskusja

 

PIĄTEK 24 PAŹDZIERNIKA

Sala audiowizualna Muzeum Śląska Opolskiego (wejście od ul. Muzealnej)

9.15-11.00

·      Dr Maciej Jaskot (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), dr Yurii Ganoshenko (Запорожский государственный медицинский университет - Zaporoski Państwowy Uniwersytet Medyczny), Melancholia jako metatekstualna strategia interpretacji poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego

·      Dr Ewelina Radion (Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne) – „Mundus melancholicus” Wiesława Kulikowskiego

·      Dr Anna Małczyńska (ZPPKP im. Jana Cybisa w Opolu) – Metaforyka ognia w twórczości Edwarda Stachury

·      Maksymilian Wroniszewski (Uniwersytet Gdański) – Wojaczek wydziedziczony

11.00-11.20 – przerwa

11.20-13.00

·      Prof. Anna Gawarecka (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Smutek, depresja, melancholia… czeskie powroty do dawno zapomnianych uczuć

·      Dr hab., prof. UWr Dorota Heck (Uniwersytet Wrocławski) – Retoryka młodzieńczej melancholii w późnej nowoczesności

·      Dr Bartosz Małczyński (Uniwersytet Opolski) –  Drzewo miłości i rozpaczy. Uwagi o „Notatniku” Anny Kamieńskiej  

·      Mgr Aneta Sztur (Uniwersytet Rzeszowski) – Melancholijne echa w „Śladach krwi” Jana Polkowskiego

13.00-14.00 – dyskusja

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.