Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 06.02.2021 - 07.02.2021
Added on: 03.01.2021

Konflikty, spory, waśnie / konferencja online

Rzeczywistość przepełniona jest konfliktami, sporami, niesnaskami, nieporozumieniami – określić ją można jako swoistą sieć skomplikowanych zjawisk, które – niekiedy w sposób niezwykle ostry – antagonizują zbiorowości i jednostki. Te relacje, aczkolwiek niejednokrotnie stanowią zarzewie międzynarodowych incydentów, mają ogromny wpływ także na funkcjonowanie jednostek, ich dobrostan, umiejętność współistnienia w społeczności. Słusznie pisał Baudrillard, że „nasze życie […] toczy się w tego rodzaju bańce, w tej kryształowej kuli, w której zamknięto postacie zaludniające świat Hieronima Boscha”, a każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ciasna staje się owa Baudrillardowska bańka, jeśli weźmiemy pod uwagę choćby przekazy medialne i social media. Czy więc żyjemy w świecie ustawicznego skonfliktowania, jesteśmy uczestnikami lub widzami sporów i waśni? Jaki wpływ wywierają podobne zjawiska na jednostki i grupy? W jakim stopniu jesteśmy tylko widzami, a w jakim partycypujemy w incydentach, jesteśmy ich sprawcami lub ofiarami?  (informacja organizatorów)

źródło grafiki: strona internetowa konferencji

Organizatorzy konferencji proponują więc naukowy namysł nad zagadnieniami takimi jak m.in.:

 • język sporu, retoryka konfliktu;
 • konflikty polityczne;
 • konflikty lokalne, spory międzynarodowe;
 • konflikty militarne;
 • konflikty etniczne;
 • konflikty tożsamościowe;
 • konflikty religijne;
 • finanse i ekonomia;
 • spory prawne;
 • kultura a konflikt; artystyczne ujęcia sporów i skandali (literatura, film, serial, gry wideo, sztuki plastyczne)
 • konflikty dawniej i dziś;
 • konflikt jako zagrożenie;
 • konflikty rodzinne i pokoleniowe;
 • media i media społecznościowe a konflikty (zjawiska w social mediach)
 • psychologiczne aspekty i podłoża konfliktów;
 • spory społeczne, ruchy społecznościowe, wolnościowe, emancypacyjne;
 • konflikty rodzinne i pokoleniowe;
 • media i media społecznościowe a konflikty (zjawiska w social mediach)
 • psychologiczne aspekty i podłoża konfliktów;
 • spory społeczne, ruchy społecznościowe, wolnościowe, emancypacyjne;
 • sprzeciw wobec władzy, władza a społeczeństwo;
 • sztuka a spory artystyczne, społeczne, prawa autorskie;
 • celebrytyzm;
 • antagonizmy;
 • skonfliktowanie jednostkowe;
 • historia – słynne spory, skandale, waśnie;
 • COVID19 – pandemia a konflikty;
 • edukacja wobec konfliktów; dydaktyka i pedagogika.

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje tematyczne, w tym np. studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ksw.ekonferencja@gmail.com mija 24 stycznia 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy;
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Opłata konferencyjna wynosi 150 PLN.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej: https://kswekonferencja.wordpress.com/

Komitet organizacyjny:
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Information

Address:
wydarzenie online
Application deadline for speakers:
24.01.2021 12:00
Fee:
150 zł
Added on:
3 January 2021; 19:34 (Mariola Wilczak)
Edited on:
3 January 2021; 19:34 (Mariola Wilczak)

See also

15.10.2022

Represja, zemsta, odwet

Żyjemy w bardzo skonfliktowanym, pełnym świecie napięć i konfliktów, które oddziałują nie tylko lokalnie, ale i globalnie. Także jednostki wdając się w konflikt, pragną wziąć odwet. Historia natomiast doskonale pamięta o sporach, które prowadziły do spirali zemsty czy rewanżu. Nawet w języku potocznym sporo się jest wyrażeń dotyczących zemsty, a ta zresztą jest inspiracją dla mnóstwa tekstów kultury. Media i social media także pełne są małych i większych represji. Natomiast świat zna doskonale konflikty czy spory, które zwieńczył koszmar zbrodni. 

03.10.2017

Spory romantyczne i spory o romantyzm (dawne i nowe) / konferencja

Wydział „Artes Liberales” i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów nad Europejskim Romantyzmem zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. „Spory romantyczne i spory o romantyzm (dawne i nowe)”. Konferencja odbędzie się w dniach 10–11 października 2017 roku w Warszawie (w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Dobrej 72).

15.04.2020

Polityka / konferencja (UWAGA: zmiana terminu wydarzenia, obrady online)

Polityka jest dążeniem do udziału we władzy, wywieraniem wpływu między państwami, lub w obrębie państwa – grupami – tworzącymi państwo. Polityka stanowi swoistego rodzaju sztukę gry dyplomatycznej, propagandowej i wojskowej. To także stwarzanie społecznych i ekonomicznych warunków egzystencjalnych, prowadzących do zaspokojenia potrzeb państwa i zbiorowości. (informacja organizatorów)

03.07.2018

Pomniki wychodzą na ulice. Premiera książki i debata

Łukasz Zaremba w książce „Obrazy wychodzą na ulice. Spory w polskiej kulturze wizualnej” wydanej w Serii wizualnej przez Wydawnictwo Bęc Zmiana oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, analizuje dominujący porządek wizualny, przygląda się konfliktom o obrazy: m.in. gestom usuwania pomników jakie miały miejsce w Polsce po 1989 roku i przyroście liczby pomników papieskich.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.