Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 18.04.2016 - 18.04.2016
Added on: 04.04.2016

Konkurs recytatorski

Type of the event:
Competition
City or town:
Olsztyn
Target groups:
Students, PhD Students

INSTYTUT POLONISTYKI I LOGOPEDII UWM W OLSZTYNIE

ORAZ

NAUKOWE KOŁO TEATRALNE "SALVE VERBUM"

zapraszają do udziału w V MIĘDZYWYDZIAŁOWYM KONKURSIE RECYTATORSKIM

Odbędzie się dnia 18 kwietnia 2016 roku w Auli Teatralnej Wydziału Humanistycznego UWM (Olsztyn, ul. K. Obitza 1). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przygotowanie jednego tekstu oraz przesłanie zgłoszenia do 17 kwietnia 2016 roku na adres: <recytujemy@wp.pl>. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia, nazwiska, kierunku i roku studiów oraz tytułu i autora wybranego utworu.

Istnieje możliwość konsultacji przed konkursem. Organizatorzy pomogą dobrać repertuar, doradzą w interpretacji, wysłuchają propozycji. Wystarczy napisać na adres <recytujemy@wp.pl>.

Information

Application deadline for speakers:
17.04.2016 21:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.