Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 07.06.2019 - 08.06.2019
Added on: 17.02.2019

Konstanty Ildefons Gałczyński – miejsca niedoczytane. Obraz świata - biografia - język / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference

Konferencja odbędzie się w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Leśniczówce Pranie w dniach 7-8 czerwca 2019 roku.

PLAN SESJI:
Dzień I – obrady plenarne w Leśniczówce Pranie
Dzień II – Sesja objazdowa: mazurskie muzea pisarzy

Zagadnienia badawcze Konferencji:
• Wątki metafizyczne w twórczości Gałczyńskiego.
• Tematy zapoznane życia i twórczości autora Niobe.
• Gałczyński i ludzie jego epoki.
• Estetyka pism Gałczyńskiego – nowe propozycje ujęcia.
• Gałczyński i sztuki: teatr, malarstwo, muzyka (inne).
• Pisarz wobec zjawisk XX-wiecznej cywilizacji, nowoczesności.
• Tajemnice biografii.
• Gałczyński w Praniu, Pranie (Mazury) w twórczości Gałczyńskiego.

Zapraszamy do Leśniczówki Pranie!

Języki konferencji: polski, języki konferencyjne.

Przewidujemy wpisowe w wysokości 350 zł. Pokrywa ono koszty:
• druku monografii pokonferencyjnej,
• uroczystej kolacji i kateringu,
• transportu w czasie drugiego, objazdowego dnia Konferencji.
Wpisowe nie pokrywa: kosztów podróży, noclegu, dodatkowych posiłków.
Organizatorzy zaproponują hotele i pensjonaty w umiarkowanych cenach w Rucianym-Nidzie i Karwicy, a także pomogą w rezerwacji miejsc.

W ramach sesji: bezpłatne zwiedzanie muzeów K. I. Gałczyńskiego w Praniu, M. Kajki w Ogródku oraz domu Igora Newerlego w Zgonie.

Wydanie monografii pokonferencyjnej (punktowanej, recenzowanej, w renomowanym wydawnictwie) zaplanowano na 2020 rok.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 marca 2019 roku.

Prosimy je nadsyłać na jeden z adresów mailowych: muzeumpranie@tlen.pl lub: kassandra@poczta.onet.pl.

Serdecznie zapraszamy do Prania!
Dyr. Wojciech Kass                                Prof. Jarosław Ławski
[Muzeum im. K. I. Gałczyńskiego]         [KBF „Wschód – Zachód” UwB]

Komitet Naukowy Konferencji:
Prof. Zbigniew Chojnowski (UWM, Olsztyn) – Przewodniczący
Prof. Dariusz Kulesza (UwB, Białystok)
Prof. Wojciech Kudyba (UKSW, Warszawa)
Prof. Adrian Gleń (UO, Opole)
Prof. Anna Janicka (UwB, Białystok)
Prof. Wojciech Ligęza (UJ, Kraków)
Prof. Jerzy S. Ossowski (UJK, Kielce)
Prof. Tadeusz Bujnicki (UW, Warszawa)

Information

Address:
Leśniczówka Pranie
Application deadline for speakers:
30.03.2019
Fee:
350 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.