Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 23.09.2023 g.12:00
Added on: 30.07.2023

Kosmos, ciała niebieskie, wszechświat / ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference

„Mędrcy powiadają, że i niebo, i ziemia, i bogowie, i ludzie wspólnotę razem mają, i przyjaźń, i pomiarkowanie, i roztropność, i sprawiedliwość i dlatego tę całość nazywają ładem [tj. kosmosem]”, a prawdą jest, że kosmos porusza wyobraźnię człowieka od początku historii. Utrzymująca się fascynacja wszechświatem wpłynęła na różne aspekty ludzkiego życia w skali makro i mikro. Badanie wzajemnych relacji i napięć, także w sferze literatury, edukacji, twórczości w ogóle, może prowadzić do uzyskania głębszego zrozumienia złożonej interakcji między ludzką kulturą a wszechświatem, który zamieszkujemy. Obecny paradygmat naukowy podkreślający rozszerzającą się i ciągle zmieniającą naturę kosmosu, katalizuje postawy i działania także w dziedzinach takich jak technologia czy ekologia. 

Ilustracja z materiałów Organizatora

Z drugiej strony progresywny charakter zmian w naszym rozumieniu przestrzeni kosmicznej miał dawniej i wciąż może mieć znaczący wpływ na obecne i przyszłe praktyki kulturowe i religijne. Wielopłaszczyznowy wymiar ludzkiego zaangażowania w tematykę kosmosu jest bogatym i złożonym obszarem badań, który angażuje różne dyscypliny i perspektywy – historyczne, kulturowe i społeczne, wobec czego organizatorzy konferencji proponują namysł nad problematyką taką, jak:

 • kosmos, ciała niebieskie, wszechświat w interpretacjach i wizjach kultury (literatura, film, serial, komiks, gry wideo, teatr, muzyka, sztuki plastyczne etc.);
 • uniwersa literackie i filmowe;
 • ujęcia poetyckie;
 • piśmiennictwo naukowe – dawniej i obecnie;
 • wiedza i piśmiennictwo popularnonaukowe;
 • teorie spiskowe;
 • fantastyka;
 • mitologie;
 • religie;
 • symbolika, przesądy, wróżbiarstwo i tradycje okultystyczne, ezoteryka etc.;
 • astrologia dawniej i współcześnie;
 • astronomia;
 • historia i współczesność;
 • edukacja;
 • psychologia;
 • socjologia;
 • filozofia;
 • czasopisma;
 • podróże i mapy;
 • wyprawy w kosmos;
 • technologie – prawda i fantastyka;
 • media, social media;

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres kosmos.ekonferencja@gmail.com mija 10 września 2023 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • afiliacja;
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerze monograficznym punktowanego czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://kosmosekonferencja.wordpress.com/

Komitet organizacyjny: dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta),  dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),  mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta), mgr Kinga Kamińska (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

(Informacja nadesłana przez Organizatora)

Information

Address:
wydarzenie online
Application deadline for speakers:
10.09.2023
Fee:
200 zł
Added on:
30 July 2023; 12:39 (Mariola Wilczak)
Edited on:
30 July 2023; 12:40 (Mariola Wilczak)

See also

18.10.2020

Fantastyka, fantazmaty, imaginaria / ogólnopolska konferencja naukowa online

Fantastyka poddawana jest systematycznej rewizji ze strony najróżniejszych środowisk – naukowych, krytycznoliterackich, publicystycznych i fanowskich – przez co, wbrew pozorom, coraz trudniej o kompleksowe ujęcie wszystkich jej przejawów. O fantastyce myśli się w różnych kontekstach estetycznych, a także jako o rozmaitych dziedzinach, takich jak literatura, film, malarstwo, komiks, serial, gry wideo, a nawet twórczość dla młodszych adresatów czy muzyka. Co więcej, obecny sposób pojmowania czy postrzegania ma dość płynny i niejednoznaczny charakter, a skoro tak, to wciąż problemem pozostaje granica pomiędzy fantastycznością jakiegoś motywu lub zabiegu narracyjnego a fantastyką jako taką: fabułotwórczą, gatunkotwórczą i światotwórczą. W obręb tej problematyki wliczać także trzeba rozmaite fantazmaty czy imaginaria oraz wciąż ewoluujące pojęcia zawłaszczające sferę fantastyczności. (informacja organizatorów)

08.12.2023

Początki i końce

Początek i koniec to dwa najbardziej znamienne aspekty w perspektywie zbiorowej, historycznej czy doświadczeń jednostkowych. Niekiedy wydarzenia te mają charakter traumatyzujący, ale też sygnalizować mogą kwestie zgoła odmienne. Tym, co łączy początek i koniec jest nie tylko inicjalizacja i finalizacja określonych wydarzeń, przedsięwzięć, cywilizacji, kultur, istnień etc., lecz także pamięć o nich, funkcjonująca w obiegu globalnym lub tylko pamięci indywidualnej. Pamięć zresztą pozostaje – zwłaszcza, jak się wydaje, w dobie postprawdy – gwarantem tożsamościowej prawomocności świadectwa, także dziennikarskiego i reporterskiego, stającego przed niełatwym wyborem między sumiennym świadczeniem o zastanych faktach a potrzebą ich fikcjonalizacji dla potrzeb czytelniczych. Pamięć o początku i końcu jest wreszcie także i miejscem, stwarzającym przestrzeń do spotkań różnych czasów, różnych etnosów, różnych doświadczeń i różnych tożsamości. 

08.12.2023

Kobiety – dyskursy, konteksty kulturowo-historyczne, obyczajowość

„Kobieta”, „kobiecość” współcześnie pojmowane są w bardzo szerokim spektrum, mając do zaoferowania o wiele więcej niż tylko konotacje związane np. z przypisanymi rolami społecznymi, zestereotypizowanymi modelami zachować etc., co zdecydowanie skłania do wnikliwych studiów i analiz. Mówimy tutaj zarówno nachyleniu socjologicznym, psychologicznym, medycznym,  kulturoznawczym, ale i obyczajowym, a także językoznawczym, kulturowym, a również i tym w literaturze, sztuce filmowej itd. 

01.08.2023

Seriale (edycja 4) / ogólnopolska konferencja naukowa

Kultura seriali, możliwości ich oglądania czy produkowania zmieniły się na przestrzeni lat w sposób dynamiczny i niezwykle interesujący. Pojawiające się nowe formuły produkcji i dy­strybucji seriali wpłynęły na ukształtowanie się nowych zjawisk dotyczących odbioru treści i wykształciły potrzebę tworzenia narracji dostosowanych – także tematycznie i w zakresie długości trwania – do nowoczesnego widza. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.