Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 23.09.2021 - 24.09.2021
Added on: 14.09.2021

Książki ponad granicami żelaznej kurtyny. Napływ do kraju i recepcja polskiej literatury emigracyjnej przed 1989 r.

Type of the event:
Conference
City or town:
Lublin

Wydarzenie odbywa się stacjonarnie (ograniczona liczba uczestników) oraz online. Transmisja dostępna będzie na Facebooku: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz kanale YouTube.

23 WRZEŚNIA 2021

10.00 Otwarcie konferencji
Prowadzenie: dr Agata Fijuth-Dudek (WSPA w Lublinie)

10.15–10.35 prof. dr hab. Rafał Habielski (UW/IPN), Indywidualne i instytucjonalne inicjatywy rozpowszechniania literatury emigracyjnej w Polsce

10.35–10.55 dr Małgorzata Ptasińska (IPN), Polityka wydawnicza Jerzego Giedroycia a Kraj 1956–1989

10.55–11.15 Justyna Wysocka, Książki i kwartalnik Oficyny Poetów i Malarzy w kraju

11.15–11.35 dr hab. Mirosław Supruniuk (UMK), Druki wydawane na papierze biblijnym i w miniaturze, wysyłane do Polski w latach 1945–1989

11.35–11.55 Dyskusja

11.55–12.10 Przerwa

Prowadzenie: dr hab. Sławomir Łukasiewicz prof. KUL (KUL/IPN)

12.10–12.30 prof. dr hab. Rafał Stobiecki (UŁ), Dualizm w historiografii polskiej po 1945 r.

12.30–12.50 dr Tomasz Siewierski (IH PAN), Recepcja twórczości emigracyjnych historyków w krajowej historiografii wojskowej

12.50–13.10 Dyskusja

13.10–14.30 Przerwa

Prowadzenie: dr Małgorzata Choma-Jusińska (IPN)

14.30–14.50 dr hab. Beata Dorosz prof. IBL PAN, Literatura emigracyjna w drugim obiegu. Rekonesans bibliograficzny

14.50–15.10 dr hab. Dobrochna Dabert prof. UAM, Literatura emigracyjna w drugim obiegu wydawniczym

15.10–15.30 dr Jan Olaszek (IPN/ISP PAN), Badacz źle obecnych. Roman Zimand i literatura emigracyjna

15.30–15.50 dr Jan Malicki (SEW UW), Emigracyjna literatura sowietologiczna w podziemnym ruchu wydawniczym

15.50–16.10 Dyskusja

16.10–16.30 Przerwa

16.30–18.00 Dyskusja: Czy książki wywołują rewolucję? – prof. dr hab. Paweł Rodak (UW), prof. dr hab. Andrzej Friszke (ISP PAN); prowadzenie: prof. dr hab. Iwona Hofman (UMCS)


24 WRZEŚNIA 2021

9.00–10.40 Okiem wydawcy, okiem czytelnika – dykusja o wydawaniu i rozpowszechnianiu książek emigracyjnych oraz ich recepcji za żelazną kurtyną

10.40–10.50 Przerwa

Prowadzenie: dr Małgorzata Ptasińska (IPN)

10.50–11.10 dr hab. Grzegorz Pełczyński prof. UWr, Recepcja twórczości Michała K. Pawlikowskiego w komunistycznej Polsce

11.10–11.30 dr hab. Zdzisław Kudelski (KUL), Józef Czapski: między rolą artysty a powinnością świadka historii

11.30–11.50 dr Ewelina Górka (UMCS), Twórczość Czesława Straszewicza w Instytucie Literackim w Paryżu i Radiu Wolna Europa w latach 1946–1962

11.50–12.10 dr hab. Maciej Nowak (KUL), Od natychmiastowego uznania przez całkowite zapomnienie do ponownego odkrycia. Recepcja twórczości Andrzeja Bobkowskiego w PRL

12.10–12.30 dr Agata Fijuth-Dudek (WSPA w Lublinie), Krytyka literacka Konstantego A. Jeleńskiego w paryskiej „Kulturze”. Transfer idei i wartości za żelazną kurtynę

12.30–13.00 Dyskusja

Zakończenie konferencji

Information

Address:
ul. Wodopojna 2, Lublin
Added on:
14 September 2021; 11:37 (Mariola Wilczak)
Edited on:
14 September 2021; 11:49 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.