Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 26.03.2023
Added on: 01.03.2023

Książki, publikacje, czasopisma – tradycje, nowoczesność, przyszłość

Type of the event:
Conference

Co oczywiste, książki stanowią nieodłączny element kultury, są wielowiekowym „towarzyszem” ludzkości, a ich obecność łączy się z wieloaspektowym ich postrzeganiem. Jak funkcjonują książki współcześnie? Jak ewoluowały? Jaka jest ich rola dzisiaj? Co stanie się w przyszłości? Jaki wpływ na wytwarzanie, a tym samym obecność książek w naszym życiu ma kryzys i inflacja? W jaki sposób zmieniło się ich postrzeganie, ale też tworzenie na poziomie artystycznym, ich dystrybucja, lecz i aspekty ekonomiczne czy inne walory. 

z materiałów promocyjnych organizatora

W związku z tymi – a także innymi pytaniami – organizatorzy konferencji proponują nad takimi kwestiami, jak choćby:

 • Historia książki;
 • Czasopisma, czasopiśmiennictwo – dawniej i współcześnie;
 • Brukowce;
 • Proces tworzenia książek;
 • Ekonomia i dystrybucja;
 • Kryzys;
 • Biblioteki, księgozbiory, księgozbiory specjalistyczne;
 • E-booki; audiobooki;
 • Czasopisma rozrywkowe;
 • Czasopisma i czasopiśmiennictwo naukowe;
 • Media i social media;
 • Reklama i marketing;
 • Wydawnictwa;
 • Księgarnie;
 • Czytelnictwo;
 • Książka w edukacji;
 • Digitalizacja zbiorów, platformy open accessowe, otwarte zasoby i bazy;
 • Krytyka literacka, recenzenctwo amatorskie, portale etc.;;
 • Fora i serwisy opiniotwórcze;
 • Zdobnictwo i oprawa książek; grafiki książkowe, ilustracje dawniej i dziś;
 • Przekłady i tłumacze;
 • Arcydzieła i księgi przeklęte/ zakazane;
 • Plagiat i bezprawne powielanie;
 • Bookcrossing;
 • Targi i festiwale;
 • Wydawnictwa wysokoartystyczne i niszowe, wydawnictwa vanity;
 • Pisarstwo w dobie nowych mediów.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ksn.ekonferencja@gmail.com mija 11 marca 2023 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 190 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://ksnekonferencja.wordpress.com/

Komitet organizacyjny:
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata Iwicka (UJ)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

Information

Address:
wydarzenie online
Application deadline for speakers:
11.03.2023
Fee:
190 zł
Added on:
1 March 2023; 21:41 (Mariola Wilczak)
Edited on:
1 March 2023; 21:41 (Mariola Wilczak)

See also

01.08.2023

Seriale (edycja 4) / ogólnopolska konferencja naukowa

Kultura seriali, możliwości ich oglądania czy produkowania zmieniły się na przestrzeni lat w sposób dynamiczny i niezwykle interesujący. Pojawiające się nowe formuły produkcji i dy­strybucji seriali wpłynęły na ukształtowanie się nowych zjawisk dotyczących odbioru treści i wykształciły potrzebę tworzenia narracji dostosowanych – także tematycznie i w zakresie długości trwania – do nowoczesnego widza. 

07.01.2022

Antagonizmy / ogólnopolska konferencja naukowa

Słowo „antagonizować” zawiera w sobie z jednej strony bardzo jednoznaczny przekaz, z drugiej wszelako odnosić się może do mnóstwa płaszczyzn i dziedzin życia, kultury, teraźniejszości i przeszłości etc. Choć współcześnie mówi się wiele o antagonizmach, to warto przyjrzeć się bliżej mnóstwu aspektów, które są tego przejawami. 

02.04.2023

Technologie, wynalazki, nowości – historia i współczesność. Przemiany, pożytki,zagrożenia

Nowoczesna rzeczywistość jest naznaczona rozlicznymi przemianami związanymi z pojawianiem się nowych technologii obecnych w różnych dziedzinach życia. Wzbudzają one rozmaite odczucia – od zachwytu, przez akceptację, po podejrzliwość, a niekiedy także niechęć czy wrogość. Nie jest to jednakowoż rzecz charakterystyczna dla czasów współczesnych, choć bez wątpienia szybkość, z jaka zmienia się otaczający nas świat, jest zawrotna. Łatwo wszelako prześledzić, że i w przeszłości ludzkość mierzyła się z podobnymi dylematami – zaakceptować, bać się, okazać entuzjazm czy ostrożność względem postępu i idących za tym zmian. 

10.07.2022

Rodzina / ogólnopolska konferencja naukowa

Jak ważna jest problematyka rodzinna – interpretowana czy postrzegana w różnych aspektach czy to jednostkowych, czy społecznych, zaświadcza to, jak często temat ten obecny jest w życiu codziennym, politycznym, naukowym i kulturowym kontekście.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.