Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 13.11.2019 - 15.11.2019
Added on: 20.02.2019

Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych. Stan badań i perspektywy badawcze

Zachęcamy do zgłaszania referatów oraz udziału w I międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji z cyklu „Wojna i książka” pt. "Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych". Stan badań i perspektywy badawcze. Poznań, 13-15 listopada 2019 r.

Zniszczona Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

Nadchodząca 80. rocznica wybuchu II wojny światowej będzie odpowiednią okazją do organizacji pierwszej konferencji z planowanego cyklu, której tematyka dotyczyć będzie bibliotek, księgozbiorów, wydawnictw  i twórców oraz kultury w czasach konfliktów zbrojnych i politycznych. 

Na konferencji zostaną zaprezentowane rozmaite kategorie strat kulturalnych związanych z książką podczas konfliktów zbrojnych i politycznych. Organizatorom zależy na podjęciu tematyki nie tylko z okresu II wojny światowej, lecz także konfliktów wcześniejszych (np. potopu szwedzkiego) i czasów bardziej współczesnych (zimna wojna, wojna w Iraku). Podczas konferencji poruszona zostanie również problematyka  ochrony zbiorów oraz sytuacji prawnej bibliotek i dóbr kultury w czasie wojny, a także rozmaite aspekty likwidacji strat kulturalnych.

Język konferencji: polski i angielski

Partner: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.wojnaiksiazka.pl/

Call for papers
Book collections, libraries, publishers, and authors during armed and political conflicts.
State of the art and research perspectives.
Poland, Poznań, 13-15 November 2019
The upcoming 80th anniversary of the outbreak of the Second World War is an appropriate opportunity to organize the first in what is planned as a series international multidisciplinary conferences focusing on libraries, book collections, culture, publishing houses, and authors in times of armed and political conflicts. The conference will deal with various categories of cultural losses in the areas related to books. The organizers want to address not only topics related directly to the Second World War, but also those concerning earlier conflicts (e.g. the Swedish Deluge) and more modern times (the Cold War, the war in Iraq). The conference will moreover discuss the protection of collections and the legal situation of libraries and cultural assets during the war, as well as the various aspects of offsetting losses in culture.

Final CfP - Deadline 15 March 2019
Conference language: English and Polish 
Organisers: Raczyński Library, University Library in Poznań, Polish Academy of Sciences in Kórnik, Poznań Society of Friends of Sciences, Polish History Museum, Warsaw Rising Museum.

Partners: Polish Librarians’ Association, National Institute for Museums and Public Collections
More information on the website:
http://www.wojnaiksiazka.pl/

Information

Application deadline for speakers:
15.03.2019
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.